Vážení příznivci dobrého dění na Desítce, 

úvodem tohoto pravidelného měsíčníku o práci vašich zastupitelů nám dovolte sdílet poděkování senátorky a starostky Městské části Praha 10 Renaty Chmelové (VLASTA, nestr.), které pronesla na zahájení dubnového jednání Zastupitelstva MČ Praha 10:

Jako starostka Městské části Praha 10 bych po roce, kdy je tu s námi epidemie onemocnění COVID-19, ráda vyzdvihla obětavost a úsilí všech, kdo jsou v první linii a jejichž úsilí nebo oběti ve prospěch druhých jsou často skryté….  Celý text poděkování si můžete přečíst na odkazu zde.

Příjemné čtení informačně bohatého zpravodaje Koalice VLASTA!

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

Plnění našeho programu můžete sledovat průběžně na našich webových stránkách. 

 • Souhrn první poloviny volebního období a dvouletý “výkaz práce” Koalice VLASTA na radnici MČ Praha 10 si můžete přečíst v aktuálním vydání našich VLASTNÍCH NOVIN

  Dnes z našeho volebního programu vybíráme toto:

  • místo slibů zahájíme seriózní komunikaci s hlavním městem a státními organizacemi k záměru využití opuštěných železničních kolejí: drážní promenáda podél trati ve Strašnicích a trať podél Malešického lesa: MČ Praha 10 plně podporuje realizaci Strašnicko-vršovické drážní promenády, která nahradí rušenou železniční trať přes bývalou zastávku Praha-Strašnice. Aktivně také připomínkujeme oblast zanikajícího kolejového spojení na Nákladové nádraží Žižkov podél Malešic. Zásadně nesouhlasíme s výraznými negativními zásahy do porostů Malešického lesa! Situaci nadále sledujeme a budeme informovat o dalším vývoji.

   
  • budeme dále intenzivně spolupracovat s organizacemi na Praze 10, které pracují s lidmi bez domova: Spolupracujeme s hl. m. Prahou na řešení situace lidí bez domova. Současně důsledně trváme na tom, že se o celé věci musí komunikovat s místními občany. V Malešicích takto zafungovalo přes zimní měsíce humanitární středisko. Víceúčelová rekonstrukce celého areálu Malešického statku (kultura, bydlení, sociální služby, zelená infrastruktura) má naši podporu. Vše je třeba i nadále řešit s místní komunitou. Desítka také zaměstnává prostřednictvím správní firmy několik lidí bez domova v oblasti péče o zeleň a úklidu veřejných prostranství.

   
  • podpoříme děti i dospělé s různými hendikepy v konkrétním místě, kde žijí: Na dubnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 podpořili zastupitelé a zastupitelky Koalice VLASTA činnost Dětského centra Paprsek, které ve Vršovicích nabídne pobytovou odlehčovací službu pro děti se zdravotním znevýhodněním. Děkujeme za záslužnou službu a pomoc potřebným dětem a rodinám.

   

  Svěží jaro a májové dny ve zdraví přejí Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

  Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz