Za kvalitnější ovzduší

V lednu došlo k soudnímu zrušení „Plánu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha“. Dokument měl zajistit koncepční přístup k této tak palčivé otázce.  Opatření navržená Ministerstvem životního prostředí byla však nekonkrétní a postrádala smysl. Koalice VLASTA se po...