Občané Prahy 10 usilují o referendum k předražené radnici. Díky společnému postupu TOP 09, nového politického uskupení VLASTA a občanské iniciativy Společně pro Desítku, byl dnes zahájen sběr podpisů pro místní referendum. Jeho cílem je, aby o případné stavbě nové radnice rozhodli občané sami. 

Občané Prahy 10 usilují o referendum k předražené radnici. Díky společnému postupu TOP 09, nového politického uskupení VLASTA a občanské iniciativy Společně pro Desítku, byl dnes zahájen sběr podpisů pro místní referendum. Jeho cílem je, aby o případné stavbě nové radnice rozhodli občané sami. 

Od pondělí 19. 5. 2014 mají občané Prahy 10 možnost podepsat se pod petici, která žádá vypsání referenda o stavbě nové radnice. Projekt, který by měl stát až miliardu korun, dlouhodobě kritizují zastupitelé TOP 09, nově vzniklá desítková koalice VLASTA i řada občanských sdružení a spolků.

„Na problémy kolem celého projektu jsme opakovaně upozorňovali, bohužel bezvýsledně. Referendum je proto možnost, jak mohou dát občané Prahy 10 jasně najevo, že se stavbou zbytečné a drahé radnice nesouhlasí,“ říká Radek Lojda, zastupitel za TOP 09 a zmocněnec přípravného výboru.

Aby městská část referendum skutečně vypsala, musí se pod petici nasbírat přes osm tisíc podpisů. Iniciátoři petice, tedy TOP 09, VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a LES, a občanská iniciativa Společně pro Desítku, by to chtěli stihnout do poloviny léta.

„Je to jen další arogantní počin radnice Prahy 10. Radnice by se měla víc starat o stávající majetek. Jako výhodnější se mi  jeví rekonstrukce stávající budovy úřadu. Investici za miliardu opravdu nepotřebujeme, je třeba se začít chovat zodpovědně vůči rozpočtu městské části,“ tvrdí Ivana Mádrová, z občanského sdružení Útulné Strašnice.  

V referendu by se občané vyjadřovali ke čtyřem otázkám: (1) jestli souhlasí s tím, aby byly celkové náklady omezeny částkou 500 milionů; (2) zdali chtějí, aby byl stávající proces výběru úplně zrušen; (3) zdali chtějí, aby kritérii pro výběr radnice byly ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost a (4) jestli má být na stavbu vyhlášena veřejná architektonická soutěž (přesné znění otázek v příloze).

„Referendum občanů Prahy 10 proti miliardové radnici je jedinečnou šancí, jak otřást místními zatuchlými poměry. Pokus postavit nové sídlo radnice za tak velké peníze dokládá, jak neefektivně a neprůhledně se v Praze 10 hospodaří a jak skoupá na informování o klíčových investicích naše radnice je. Plebiscitem chceme občanům otevřít oči. Myslím, že se nám to povede,“ ujišťuje Renata Chmelová, z nově vzniklé desítkové koalice VLASTA.

Přípravný výbor odmítá všechny tři diskutované varianty nové radnice Prahy 10, neboť je přesvědčen, že ani jedna varianta není zpracovávána s péčí řádného hospodáře. První variantou byla rekonstrukce stávajícího sídla radnice budovy Vlasta. Radní byli mnohokrát žádáni, aby nabídli reprezentativní studii na rekonstrukci radnice, ale ta jimi nikdy nebyla předložena.

Druhá varianta byla výstavba nové budovy u metra Strašnická, její cena se ale vyšplhala k jedné miliardě korun za zbytečně předimenzované prostory.

Třetí varianta vzešla na poslední chvíli z poptávkového řízení, kde byla nabídnuta koupě pozemku s výstavbou nové budovy na Hagiboru za  934 milionů korun. Hagibor je přitom místo na samém okraji Prahy 10.

Nemělo by zapadnout, jak hlasování o výstavbě radnice na zastupitelstvu proběhlo. Rada městské části Praha 10 (tvořená koalicí tzv. Nezávislých, ODS, ČSSD, ANO, Strany zelených a Desítky pro domácí) zařadila výstavbu radnice jako nový bod ad hoc. Obsáhlý materiál, který se týkal téměř miliardové investice, byl rozdán zastupitelům pár minut před samotným hlasováním. „Takové jednání bylo chaotické a v rozporu s dobrými mravy. V této věci jsme zahájili právní kroky, neboť si myslíme, že je i protizákonné,“ sdělila zastupitelka TOP 09 Pavlina Hájková.

Přípravný výbor:

Radek Lojda: 777 849 744

Ivana Mádrová: 777 766 351

Renata Chmelová: 724 022 964

Pavlina Hájková: 776 742 420

www.referendumpraha10.cz

Přesné znění otázek navržených k rozhodnutí referendem:

1. Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na rekonstrukci nebo pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 10 byly omezeny částkou 500 milionů Kč včetně DPH a případných úroků?

2. Souhlasíte s tím, aby dosavadní proces výběru sídla Úřadu Městské části Praha 10 byl zrušen?

3. Souhlasíte s tím, aby hodnotícími kritérii pro konečný výběr sídla Úřadu Městské části Praha 10 byly ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany MČ Praha 10?

4. Jste pro to, aby byla na řešení sídla Úřadu Městské části Praha 10 vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů?

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  právník, sportovec

  34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.