VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a Liberálně ekologické strany nominovala do doplňovacích senátních voleb v obvodě č. 22 PharmDr. Lubomíra Chudobu, prezidenta České lékárnické komory.

VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a Liberálně ekologické strany nominovala do doplňovacích senátních voleb v obvodě č. 22 PharmDr. Lubomíra Chudobu, prezidenta České lékárnické komory.

„Vím, že za tento obvod v Senátu excelovala jako první lékařka MUDr. Zuzana Roithová. Považuji proto za velmi důležité navázat na její úspěšnou práci, především ve dvou směrech. V první řadě pečlivým a solidním přístupem při přípravě zdravotnických zákonů, které jsou zcela zásadní jak pro starší občany Prahy 10, tak i pro rodiny s dětmi. Za nezbytné považuji také aktivní spolupráci s občanskou společností: se spolky, sdruženími, občanskými iniciativami, zájmovými a sportovními kluby nebo s organizacemi poskytujícími pomoc nemocným a postiženým. Tato veřejná služba a otevřenost vůči voličům patří podle mého názoru k nepsaným povinnostem senátora,“ říká o svých hlavních cílech v Senátu Lubomír Chudoba.Doplňuje ho Renata Chmelová, kandidátka koalice VLASTA na starostku Prahy 10: „Poznali jsme Lubomíra Chudobu jako zkušeného, spolehlivého a věcného odborníka. Jsem si jistá, že není ve vleku žádných politických podnikatelů, kteří Praze 10 i na konci volebního období stále škodí. Proti jejich zájmům, pod požadavek směřující k odmítnutí zbytečné stavby radnice za miliardu, se v posledních dvou měsících podařilo koalici VLASTA a dalším iniciátorům referenda sebrat přes 9500 podpisů občanů Prahy 10. Jedním z hlavních témat naší kampaně tak bude i to, jak ušetřené peníze smysluplně využít ve prospěch občanů Prahy 10.“

„Přicházíme se svým kandidátem sice jako poslední, ale troufnu si tvrdit, že pan Dr. Chudoba je první, kdo má tak silné profesní zázemí a hlavně zkušenosti důležité při tvorbě zákonů. S takovou výbavou se on – a spolu s ním ani zájmy voliček a voličů Prahy 10, Štěrbohol a Dubče – v Senátu rozhodně neztratí,“ konstatuje Pavel Mareš, předseda KDU-ČSL v Praze 10 a jeden z lídrů koalice VLASTA.

Programové priority představí sám kandidát a představitelé koalice VLASTA na tiskové konferenci, která se uskuteční v úterý 5. 8. 2014 ve 12.00 v zasedací místnosti ve 2. patře Paláce Charitas na Karlově náměstí. Více informací: Pavel Mareš, 721 285 237, pama@seznam.cz 

Životopis
PharmDr. Lubomír Chudoba (1963) je od listopadu 2011 dosud prezidentem České lékárnické komory. Stejnou funkci vykonával už v letech 2002–2007, viceprezidentem byl 1999–2002. V letech 2008–2010 byl předsedou Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Pracovní kariéru zahájil jako vedoucí lékárník a provozovatel lékárny. V letech 2004–2014 člen Rady poskytovatelů zdravotní péče (poradní orgán ministra zdravotnictví), zástupce České lékárnické komory v Bruselu (Pharmaceutical Group of the European Union), člen vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Politicky se od roku 1996 angažoval za ČSSD, z které koncem června 2014 definitivně odešel. Své členství si nadto vždy pozastavil kvůli funkci v České lékárnické komoře. Dokončuje druhé období jako zastupitel MČ Praha 13. Nikdy nebyl členem KSČ.

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  právník, sportovec

  34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.