Tisková zpráva koalice VLASTA z 22. června 2015 ke spolupráci MČ Praha 10 se společností Program bydlení a. s.

Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 10 v pondělí 22. června 2015 vystoupí zastupitelé koalice VLASTA s bodem “Vyhodnocení spolupráce Městské části Praha 10 se společností Program bydlení, a. s”.

Kromě smlouvy o poskytování právní pomoci uzavřela MČ Praha 10 s touto společností smlouvu o nájmu  “areálu Sedmidomky“ a smlouvu o nájmu bytů. Zmíněné smlouvy vycházejí ze smlouvy o realizaci podpůrného sociálního programu bydlení a podle názoru zastupitelů koalice VLASTA jsou pro městskou část nevýhodné.

„Městská část se smlouvou zavázala pronajmout za 1 Kč měsíčně 80 bytů s celkovou výměrou převyšující 5000 m2 společnosti Program bydlení a.s., která následně tyto byty podnajímá bývalým nájemníkům obecních bytů, kteří měli vůči městské části dluh na nájemném. Pokud by městská část pronajímala všechny tyto byty standardním způsobem, jen na nájemném by získala zhruba 600 tisíc Kč měsíčně,“ říká zastupitel koalice VLASTA a člen Komise bytové politiky Milan Mraček a doplňuje: „Městská část se navíc společnosti smluvně zavázala uhradit 3–6 měsíců  podnájemného za své bývalé nájemníky,  takže nejenže neinkasuje ze svých bytů nájemné, ale dokonce je hradí.“

Doplňuje jej předsedkyně zastupitelů koalice VLASTA a členka Kontrolního výboru ZMČ Renata Chmelová: „Zmiňované smlouvy byly uzavřeny těsně před loňskými volbami a vycházejí ze smluv původně uzavřených v roce 2005, avšak žádným způsobem nezohledňují dramatickou změnu v nájemním bydlení, jíž jsme byli v uplynulých deseti letech svědky. Zatímco v roce 2005 převyšovalo regulované nájemné na Praze 10 jen mírně třicetikorunovou hranici za metr, v současnosti vybírá městská část ve svých bytech nájemné přes 105 Kč za metr a měsíc.“

Podle Olgy Richterové, zastupitelky koalice Vlasta a členky Komise majetkové a nebytových prostor RMČ, svědčí o nestandardnosti uzavřených smluv i samotná délka trvání smlouvy: „Považuji za krajně znepokojivé, že smlouva o realizaci podpůrného sociálního programu bydlení je uzavřena do konce roku 2025, a to navíc tak, že městská část fakticky nemá možnost ji vypovědět.“

„Dostupné či sociální bydlení je oblast, kde musí hrát municipalita stěžejní roli. V této oblasti nemusí obec hledět v prvé řadě na maximalizaci zisku, ale má usilovat o důstojné bydlení pro ty, kdo se nacházejí ve velmi obtížné životní situaci. V Praze 10, jak vidno, je ale hlavním beneficientem společnost Program bydlení a.s., nikoliv občané,“  uzavírá Pavel Mareš, zastupitel a člen Výboru zdravotně sociálního.

Zastupitelé koalice VLASTA navrhnou, aby Rada na základě usnesení Zastupitelstva usilovala o ukončení smlouvy se společnosti Program bydlení a. s.

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

rezident Prahy 10 - Vinohrady, sportovec

34 let, STAN - Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, nestraník

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici věnuje zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Připravuje podklady a analýzy a zároveň je například spoluautorem mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10 https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

místopředsedkyně STAN Praha 10, finanční analytička

36 let, STAN – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika,zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.