Náš zastupitel Miloslav Müller poslal šéfredaktoru radničních novin „Praha 10“ ke zveřejnění následující text:

To, co právě držíte v ruce, je periodický tisk územního samosprávního celku, jak ho definuje tiskový zákon č. 305/2013 Sb. Jeho vydavatel je „povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku“.

To, co právě čtete, je sdělení zastupitelů koalice Vlasta. Dlouhodobě kritizujeme tyto noviny, neboť je vytváří soukromý vydavatel podle úsloví „kdo na radnici vládne, toho píseň zpívej.“ Tak jako jiná periodika, i Praha 10 by si zasloužila řádnou redakční radu, která by bděla nad dodržováním tiskového zákona.

Pokud máte k dosavadní podobě radničních novin rovněž výhrady, možná vás potěší, že zastupitelstvo městské části 21. září 2015 rozhodlo o jejich zrušení. Avšak pozor!!!! Zdá se, že místo postupného léčení současného stavu zvolila naše radnice rychlou amputaci potřebného orgánu. Radnice teprve rozhodne, jak bude své občany nadále informovat. Představte si třeba poštovní holuby. Bylo by to levné, bylo by to operativní, bylo by to poetické, ale mělo by to jednu vadu: tiskový zákon poštovní holuby neřeší, takže těžko chtít, aby nosili objektivní a vyvážené informace.

Miloslav Müller, zastupitel za koalici Vlasta

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  rezident Prahy 10 - Vinohrady, sportovec

  34 let, STAN - Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, nestraník

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici věnuje zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Připravuje podklady a analýzy a zároveň je například spoluautorem mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10 https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  místopředsedkyně STAN Praha 10, finanční analytička

  36 let, STAN – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika,zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.