Obracíte se na nás s tím, abychom vám řekli, co se vlastně v Praze 10 teď děje. Politiku chápeme jako službu a snažíme se i z opozice měnit věci k lepšímu. Je to ale i řemeslo, kde se  musí respektovat síla spoluhráčů a soupeřů a kde se musí správně reagovat na různé promyšlené tahy soupeřů. Ve čtvrtek 14. ledna jsme na zastupitelstvu zachovali chladnou hlavu. Zato paní Kleslová učinila kroky, které můžou vposledku Praze 10 uškodit. Proč? Předkládáme vám pět podrobnějších tezí.

1. Rozpočet. Předtím než rezignovala, rozeslala R. Kleslová zastupitelům návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016. To je základní dokument, podle kterého se nejen hospodaří, ale také plní předvolební sliby. Tento svůj dokument Kleslová nenechala projednat v řadě komisí (například výchovně vzdělávací). I kdybychom teď k projednání chtěli přistoupit nemůžeme. Po radních za ANO totiž odstoupili i jejich předsedové komisí a komise se bez předsedy podle zákona scházet vůbec nesmí.

2. Důvody rezignace. Paní Kleslová mluví o nespolehlivosti koaličního partnera, Straně zelených, ale tlak míří na jiné. Působí až trapně, předstírá-li Kleslová, že neví, že před víc než půlrokem odešla do opozice zastupitelka Jana Komrsková (zvolena za Zelené). V tomto vnitrokoaličním zmatku a boji nikomu nefandíme a nestojíme na ničí straně. Jen je důvod si myslet, že se díky paní Lešenarové, která za ANO v radě zůstala, koalice nerozpadla úplně. Her s cizím dirigentem se koalice VLASTA účastnit nechtěla a nechce.

3. Co bude dál a jaké jsou teď vaše cíle? Myslíme, že Praha 10 bude mít buď staronovou radu (s trochu upravenými poměry uvnitř), anebo vznikne prostor pro koalici postupných změn k lepšímu.

4. V politice jsou dva druhy úspěchu. Když se podaří něco opravdu dobrého, a když se nenecháte soupeřem nachytat. Hnutí ANO v čele s exstarostkou si nejprve jednomyslně schválilo odchod z koalice a ponechání radní Lešenarové ve funkci, aby nebyl narušen chod městské části. A vzápětí ANO tutéž radní na zastupitelstvu interpelovalo a atakovalo, a to v otázce týkající se stipendií pro mladé lidi z dětských domovů. Co to znamenalo, zůstává pro nás záhadou. Při dalších jednáních se v otázce výběru koaličních partnerů budeme řídit zkušeností a konkrétními důkazy toho, jak dobře to dotyčný s Prahou 10 myslí.

5. Ptáte se nás i na nové rozdělení moci. Naše cíle jsou věcné a stále tytéž: ve výborech a komisích, i teď při jednání o rozpočtu, následně i na zastupitelstvu, chceme prosadit zlepšení ve prospěch občanů Prahy 10. Jsme daleko víc zorientovaní v terénu než před rokem a čtvrt. Ochotní jsme jednat s každým, jemuž na změnách k lepšímu záleží také, a u nějž pro to svědčí ne jen slova, ale i činy. Jmenovitě s paní Kleslovou jednat nechceme. Každý, kdo s námi bude jednat, musí ctít výsledky voleb, tj. počty hlasů jednotlivých stran. Jednání musí zahrnout také řešení palčivých otázek minulosti, jako je Horský hotel, kde jde o bezpečnost našich dětí a neuvěřitelné plýtvání veřejnými prostředky. Hlavní část své energie a naděje ale vkládáme do chytrých nových řešení, které přinesou občanům Prahy 10 viditelná zlepšení ve školách a školkách, v sociální oblasti nebo v chodu úřadu.

Tolik k našemu názoru, co bude dál. Následuje shrnutí věcných bodů projednávaných na zastupitelstvu.

Koalice VLASTA 14. 1. nejprve vyzvala ke schůzce předsedů zastupitelských klubů. Zde se dohodlo stažení řady problematických bodů a významné upravení bodu týkajícího se zakázky na údržbu hřišť a zeleně. Bylo třeba projednat množství běžné agendy, která kvůli bývalé paní starostce Kleslové 4 měsíce stála. V dalších odstavcích vyzdvihujeme to, co je podle nás z našeho pohledu pro občany veřejnost Prahy 10 nejdůležitější, nebo s čím se veřejnost neměla šanci seznámit, protože videopřenos nesnímal promítané prezentace.

Moje stopa: Seznam projektů, které se uchází o financování v rámci participativního rozpočtování, je uveřejněn zde. Do čtvrtka 21.1. 2016 probíhají veřejné autorské prezentace projektů. Současně dochází ke slučování některých projektů podobného zaměření. Konečný seznam pro hlasování veřejnosti tak bude znám 22. ledna. Hlasování se uskuteční od 1. do 12. 2. 2016.

Malešický zámeček jako významná lokální památka je středem našeho zájmu: Milan Maršálek z Vlasty se jako jediný zastupitel MČ Praha 10 zúčastnil participačního projednávání daného tématu v místě s občany, které se konalo na podzim loňského roku. Místní občané i zástupci spolků vítají, že se ve věci budoucího využití dlouho opomíjeného Zámečku, potažmo celého Malešického náměstí, začíná vést skutečná diskuse. Zároveň doufají, že v tomto případě vše neskončí u proklamací a prázdných slov. Záležet v tuto chvíli ale bude především na postoji Magistrátu hl. m. Prahy, který musí rozhodnout o svěření zámečku do péče Prahy 10.

SVJéčka a exekuce: MČ Praha 10 dlouhodobě nechce prodat pozemky pod domy těm SVJ, která mezi sebou mají členy v exekuci. Na zastupitelstvu se tato problematika projednávala hned dvakrát: Ukázalo se to jak v bodě “Podání zastupitelstvu”, kde jsme se dozvěděli o roky trvajících žádostech o prodej SVJ v Krupské ul., tak v bodě programu 13.4 týkajícím se SVJ v Sečské ul. Koalice VLASTA argumentovala a hlasovala vždy ve prospěch prodejů.

Tajemník Prahy 10 odmítá – navzdory rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR – poskytnout informace o platech a odměnách vedoucích pracovníků. Prezentace poskytuje podrobnosti neuvěřitelného pingpongu vedeného tajemníkem Úřadu MČ, občanem a nadřízenými orgány. Zdůrazňujeme, že nám nejde o zveřejnění celé škály platů napříč úřadem, ale o údaje o několika klíčových úřednících, kteří nesou velkou odpovědnost za hospodaření s prostředky MČ Praha 10.

Praha 10 dostala pokutu od antimonopolního úřadu (ÚOHS). Bude Úřad vymáhat škodu na tom, kdo ji způsobil? Jádrem pokuty je špatné zveřejňování povinných informací. Odlišného názoru je opět tajemník úřadu.

Kauza Horský hotel. Zdokumentovali jsme rekonstrukci elektroinstalace 2., 1. nadzemního podlaží a 1. podzemního podlaží Horského hotelu: Prezentace našich zastupitelů Renaty  Chmelové a Karla Duchka shrnuje nejjasnější rozdíly mezi skutečně rekonstruovaným 3. NP Horského hotelu a mezi 2. NP, 1. NP a 1. PP, kam jezdí děti a kde byla oprava jen fakturovaná, ale z převážné většiny neprovedená.

Upozornění na chátrající objekty. Zastupitelka VLASTY Olga Richterová upozornila na chátrající objekty v naší městské části. Symbolem může být dům U Vršovického nádraží 30. Jak O. Richterová v prezentaci upozornila, tento dům dostal šanci stát se komunitním a sociálním centrem, dlouhodobě prázdné ale zůstávají jiné: například kino Vzlet, Kulturní dům Eden či řada nebytových prostor v péči Prahy 10.

O dalším vás budeme pravidelně informovat, jak jste ostatně zvyklí. Nebo se přijďte zeptat! Už tento čtvrtek 21. ledna od 20:30, po diskuzi Developer a komunita v Domě čtení, bude VLASTA rokovat u Červeného trpaslíka, Gutova 17. Těšíme se na vás, přijďte na otevřený klub!

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

  Adam Šilar

  rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

  29 let, KDU-ČSL – Vršovice

  Kontakt: adam.silar@praha10.cz

  Gesce: bytová politika, kultura

  Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

  Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

  Olga Škochová Bláhová

   specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

  46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

  Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

  Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

  Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

  Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

  Matěj Štěpánek

  manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

  30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

  Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

  Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

  Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

  Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

  Václav Vlček

  člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

  31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

  Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

  Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

  Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

  Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

  Veronika Žolčáková

  konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

  38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

  Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

  Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

  Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

  Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

  Karel Duchek

  živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

  78 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

  Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

  Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

  Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

  Milan Maršálek

  krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

  39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

  Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

  Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

  "Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

  Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

  Lucie Sedmihradská

  radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

  47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

  Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

  Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

  Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

  Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

  David Kašpar

  lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

  45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

  Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

  Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

  "Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

  Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

  Pavel Mareš

  předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

  46 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

  Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

  "Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

  V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

  Renata Chmelová

  senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

  51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

  Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

  Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

  "Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

  Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.