Tisková zpráva ze dne 4. února 2016

Zastupitelé Prahy 10 zvolení za koalici VLASTA odsuzují kriminální čin, který se stal v sobotu 30. ledna 2016 ráno ve Vršovicích. Neznámí pachatelé napadli a pobodali muže muslimského vyznání, žijícího dlouhodobě v České republice. Útok je Policií vyšetřován jako rasově motivovaný. Útočníkům bylo trnem v oku mužovo náboženské vyznání a zároveň pomoc, kterou dlouhodobě poskytuje uprchlíkům v České republice a dalších evropských zemích (např. tlumočení v táboře v Bělé-Jezové). Napadený muž veřejně odsoudil teroristické útoky v Paříži nebo pomáhal iráckým křesťanům z Erbílu prchajícím před Islámským státem.

Domníváme se, že k tomuto hanebnému a zbabělému činu nelze mlčet. Názory na řešení současné migrační krize můžeme mít různé. Ve veřejné diskusi jsme se dosud setkávali s názory umírněnými, racionálními, skeptickými, optimistickými i extrémistickými. Ve Vršovicích, v naší městské části, ale vůbec poprvé promluvila ne slova, nýbrž bodná zbraň.

Odsuzujeme důrazně tento útok. A protože to byl útok na našeho spoluobčana, který pomáhá uprchlíkům bez ohledu na jejich národnost či náboženské vyznání, vyzýváme veřejnost i politiky na celostátní úrovni, aby se ze všech sil snažili kultivovat diskusi o migraci. Po vršovickém útoku na toho, kdo pomáhá lidem v tísni, by se především vrcholní politici měli vyvarovat všech výroků, které by mohl kdokoli pochopit jako ospravedlnění pro útoky na lidi odlišného vyznání, uprchlíky nebo ty, kdo jim z humanitárních důvodů pomáhají.

Renata Chmelová (VLASTA, nestr.)
Pavel Mareš (VLASTA, KDU-ČSL)
Martin Moravec (VLASTA, nestr.)
Milan Maršálek (VLASTA, nestr.)
Milan Mraček (VLASTA, LES)
Miloslav Müller (VLASTA, KDU-ČSL)
Olga Richterová (VLASTA, Piráti)
Karel Duchek (VLASTA, KDU-ČSL)

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  rezident Prahy 10 - Vinohrady, sportovec

  34 let, STAN - Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, nestraník

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici věnuje zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Připravuje podklady a analýzy a zároveň je například spoluautorem mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10 https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  místopředsedkyně STAN Praha 10, finanční analytička

  36 let, STAN – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika,zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.