Zpráva koalice Vlasta o aktuálních politických jednáních, 16. března 2016

Koalice VLASTA navrhla v únoru ostatním zastupitelům průhlednější projednávání důležitých investic a veřejných zakázek. Zatím narazila. „Cestu z politického bezvládí ale hledáme dál,“ komentuje vývoj lídryně koalice VLASTA Renata Chmelová. Jde přitom o hodně. Mimo jiné o léta odkládanou rekonstrukci polikliniky v Malešicích.

Co mají společného konfliktní oprava sídla úřadu, sporná zakázka na ICT služby pro úřad Prahy 10, léta „zamrzlá“ rekonstrukce malešické polikliniky nebo neprůhledné opravy základních a mateřských škol? Ano, jsou to velké investice Prahy 10. Investice potřebné, ale „zaparkované“: dlouhá léta nerealizované nebo opakovaně narážející na nesouhlasné argumenty zastupitelů.

Koalice VLASTA proto v únoru navrhla zřízení výboru pro investice, veřejné zakázky a rozvoj Prahy 10. Přístup koalice VLASTA shrnuje Lucie Sedmihradská, nová zastupitelka a expertka na rozpočtový proces obcí: „Hledáme dobrá řešení pro naši obec. Taková, která můžou občané snadno kontrolovat. A odpovědnost neznamená jen bránit nehospodárnému nakládání s finančními prostředky, ale také hledat způsob, jak investovat do potřebných věcí.“

Co by měl nový výbor na starosti, přibližuje lidovecký zastupitel VLASTY Pavel Mareš: „Výbor, který je veřejně přístupný, by všechny důležité zakázky a investice podrobně projednával už ve fázi zrodu, a ne až na poslední chvíli, kdy už je všechno upečeno. Jeho činnost by se nepřekrývala s činností jiných výborů a komisí. Projednání by bylo vstřícné i k úředníkům a složení výboru by spravedlivě odráželo výsledky voleb.“ Záměr koalice VLASTA v prvé fázi podpořila nezařazená zastupitelka Jana Komrsková, dále sociální demokraté, zelení, komunisté a s výhradou, že je nutno návrh zpřesnit, také „Nezávislí pro Prahu 10“. Nabídku ústy Radmily Kleslové ignoroval klub ANO 2011. Výhrady ústící v prozatimní odmítnutí celé myšlenky přednesli představitelé stran TOP 09 a ODS. Nadpoloviční většinu zastupitelů tedy návrh zatím nezískal.

Předsedkyně zastupitelského klubu Renata Chmelová hodnotí celé snažení realisticky: „Výbor zatím nevznikne, což je škoda. Hodnotíme to jako známku prohlubujícího se bezvládí v Praze 10: neodpovědnost zatím vítězí nad odpovědností. Byli jsme připravení na demokratickou diskusi i na úpravy našeho návrhu. Naším jediným cílem je zpřehlednit a zprůhlednit proces zadávání veřejných zakázek a rozhodování o důležitých stavbách a projektech Prahy 10. Usnadnilo by to i tvorbu dobrého rozpočtu. První pokus byl sice zmařen, ale doufáme, že druhý nebo třetí pokus dostane šanci. Dáme tomu tolik energie, kolik bude potřeba,“ uzavírá s úsměvem předsedkyně zastupitelů koalice VLASTA. 

Více informací:
Renata Chmelová, Předsedkyně klubu zastupitelů koalice VLASTA
chmelova@praha10.cz, 724 022 964

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  právník, sportovec

  34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.