10 let od nevypsané soutěže na rekonstrukci kina Vzlet

Kino Vzlet je stále nedokončené a prázdné. V únoru uplynulo již 10 let od podepsání nájemní smlouvy na Kino Vzlet mezi MČ a společností Klang, s.r.o., podle které mělo být kino zkolaudováno v listopadu 2008. To se však nestalo a termín se díky sedmi smluvním dodatkům posunul až na leden 2013. Nicméně před uplynutím tohoto termínu v prosinci 2012 byla nájemní smlouva ukončena a MČ vyplatila firmě Klang vyrovnání ve výši 31,7 mil. Kč.

Tehdejší i dnešní radní B. Zoufalík na jednání zastupitelstva 5. 11. 2012 sliboval, že “Jestliže se zastupitelstvo dnes rozhodne pro vyrovnání…, dávám pokyn na vypracování projektu pro vzduchotechniku a domnívám se, že problém se vzduchotechnikou bychom byli schopni vyřešit do konce prvního čtvrtletí příštího roku (tj. 2013 pozn. red.)”.  

Jen vypsání zakázky na projektanta trvalo úřadu až do dubna 2014. V roce 2016 se podařilo uskutečnit nutnou úpravu sousedního objektu TJ Sokol Vršovice, bez které není možné dokončit rekonstrukci Kina Vzlet. Rekonstrukce tak snad začne v letošním roce. V rozpočtu na rok 2017 je na ní vyčleněno 30 mil. Kč. Předpokládáme, že vládnoucí koalice udělá vše pro to, aby byl objekt do voleb v říjnu 2018 dokončen.

Proč ale rekonstrukce a zprovoznění tohoto objektu trvá více než 10 let a bude stát nejméně dvakrát  tolik než se v roce 2007 předpokládalo? Protože úřad MČ Praha 10 nevypsal veřejnou zakázku i když tak učinit měl. Bez soutěže byla podepsána smlouva s jediným zájemcem, který měl nejprve připravit projekt a pak provést rekonstrukci.  Smlouva byla sedmkrát doplňována a nakonec ukončena 16.11.2012 podpisem  Dohod o skončení nájmu a o narovnání vzájemných závazků. Firma Klang dostala zaplaceno za provedené práce a MČ získala objekt, který má ke kolaudaci stále stejně daleko, jako měl v při podepsání uvedené dohody.

Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚOHS) udělil MČ Praha 10 v lednu 2017 ve věci Kina Vzlet  pokutu 100.000 Kč za spáchání správního deliktu: “Projekt “kina Vzlet” naplňoval definici veřejné zakázky na stavební práce podle zákona (o veřejných zakázkách pozn. red.) a finanční objem vynaložených prostředků zadavatele zavazoval k provedení zadávacího řízení” (str. 11). “Jednání zadavatele představuje natolik intenzivní atak proti veřejnému zájmu, kterým je účelné vynakládání veřejných prostředků v hospodářské soutěži… že je pokuta v nominální hodnotě 100 000 Kč nízká vzhledem k … charakteru pochybení zadavatele, kdy došlo k úplnému vyloučení hospodářské soutěže…” (str. 10)

Není pochyb o tom, že městské části vznikla kvůli nerespektování zákona škoda a to především tím, že objekt kina Vzlet je roky prázdný a neslouží tak svému účelu.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
tel:+420 777 867 009
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

rezident Prahy 10 - Vinohrady, sportovec

34 let, STAN - Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, nestraník

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici věnuje zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Připravuje podklady a analýzy a zároveň je například spoluautorem mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10 https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

místopředsedkyně STAN Praha 10, finanční analytička

36 let, STAN – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika,zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.