Úřad MČ vypsal výběrové řízení na provozování jednoho z nejkrásnějších výstavních míst v naší městské části. Celé znění výběrového řízení na prostory v Moskevské 57 však připomíná akci kulový blesk. Krásný secesní objekt a členitý prostor o rozloze téměř 450 m2 nabízený za zvýhodněný nájem 200,- Kč m2/ rok si zaslouží naši pozornost. Enormně krátká lhůta a nejasné zadání je ale podle našeho názoru důsledkem politováníhodné ukvapenosti a snahy prostor sice co nejdříve oživit, ale na úkor kvality a správného projednání celé věci.

Věnujeme se proto třem aspektům celé věci:

1) Co je možno dělat teď, dle vyhlášeného VŘ,

2) Na co je třeba dát pozor, co by zájemci neměli opomenout

3) Co koalice Vlasta žádá po vedení radnice

 1. Vyhlášené výběrové řízení vymezuje následující mantinely

Jaká vize má šanci na úspěch?

 • Z toho, jak je napsané výběrové řízení, vyplývá, že hlavním hodnotícím kritériem (váha 50 %) je jasné vystižení a odůvodnění projektu a jeho přínosu pro kulturní a společenský život MČ Praha 10. Bez bližší specifikace se toto kritérium jeví jako obtížně kvantifikovatelné, ale nešť. Každopádně jasně říká, ať se ucházejí lidé s komunitním přesahem, stávající aktivní hybatelé místních komunit a všichni ti, kteří umí připravovat akce se zaměřením na co nejširší publikum.

 • Současně ale výběrové řízení žádá kvalifikaci, neboť 35% hodnocení se bude skládat z kritéria úspěšnost předchozích realizací z oblasti výstavnictví a muzejnictví nebo z oblasti pořádání kulturních a společenských akcí a z kritéria odborný profil uchazeče

 • Ne tak podstatné (za 15%) je, za jak dlouho budete schopni svůj záměr zrealizovat. Přesto se tímto kritériem dává najevo, jak nakvap vedení radnice má. 22.5. vyhlášení VŘ, 5.6. jeho konec, a pak předpokládejmese začátkem září očekávaný rozjezd? V situaci, kdy se uchazeč zaváže platit sice nízký, ale přece jen nájem (cca 8000,- Kč měsíčně + energie, nejspíš v řádu cca 6000–7000,- Kč), a nemohl stihnout požádat o žádnou podporu či dotace.

Co je možné (a nutné) udělat hned?

2. Na co je třeba dát pozor

Na základě zkušeností s přihláškami do jiných výběrových řízení je zřejmé, že se opakují tytéž chyby. Ty nejčastější vyjímáme:

 • Zájemce nepochopí, že “pevně spojit do spony” znamená secvaknout a opatřit úředním razítkem (udělají na poště nebo na Czech pointu na úřadě: není to problém, protože tam s přihláškou zájemce stejně musí ověřit podpis, ale je třeba na to myslet)

 • Neopatří obálku kompletní adresou (včetně čísla nebytové jednotky)

 • Něco jiného vyplníte špatně (např. přihlásíte se jak jako fyzická osoba, tak jako fyzická osoba podnikající)

 • Přihlášku si jakkoli upraví – to nelze.

Naopak lidé často nevědí, že mohou využít konzultací na úřadě nebo třeba s námi:

 • Zajít se poradit na referát nebytových prostor, až budete mít přihlášku kompletní (měli by vám poradit, jestli něco nechybí nebo není blbě)

 • Jste-li galerist(k)a nebo jiný odborník, spojte se s místními spolky a aktivními jednotlivci. Dohromady budete lépe odpovídat poptávce.

 • Jste-li „činorodí místňáci“, spojte se s odbornou záštitou.

 • Chcete-li, ozvěte se nám. Zkusíme pomoci.

A hlavně buďte rychlí jako blesk. Pokud byste přihlášku podali 5.6. v 10:01 hodin, na základě minulých zkušeností s přihláškami je téměř jisté, že budete vyřazeni. I kdyby váš projekt zářil na poli desítkových volnočasových aktivit jasněji než hvězdy nad Slávií…

3. Jaké změny koalice Vlasta žádá po vedení radnice?

Lepší je prodloužit VŘ a nechat prostory Galerie 10 na krátký čas zavřené. Současná kvapná snaha vyvolává jen a jen pochybnosti.  Martin Moravec, člen koalice Vlasta ve Výboru pro kulturu a památky ZMČ, k tomu říká: „Naše obec usiluje o zapojování občanů. Šíří ankety a dotazníky, podporuje participativní rozpočet. Ve výboru pro kulturu navíc projednáváme dlouhodobou kulturní strategii. Jak je možné, že kontury toho, co chceme od provozovatele jednoho z nejlukrativnějších prostor v naší městské části, neprojednal tento příslušný zastupitelský orgán?“ Shrneme-li to, je:

 • Nepřijatelné neinformovat členy tohoto výboru o tom, že se VŘ připravuje.

 • Naopak o výběrovém řízení má být široká veřejnost informována co největším množstvím komunikačních kanálů.

 • Nutné posunout termín pro odevzdání přihlášek do VŘ. Vzniknou tak mnohem menší škody nežli takto překotným VŘ, kdy není možné připravit kvalitní projekt (natož v situaci, kdy je třeba zahrnout i financování).

 • K financování se nabízí řada otázek: bude se obec podílet např. na osazení stěn (tj. závěsném systému pro galerii) nebo na úpravě jedné či dvou místností na dětskou hernu? V situaci, kdy je nájem sjednáván pouze na rok a půl, je neúnosným rizikem i nákup mnoha židlí potřebných na obcí poptávané koncerty.

 • Poslední otázkou s finančními dopady je převzetí elektřiny: pokud dojde k jejímu tzv. „odstřižení“, je možné, že poté revizní technik bude požadovat před znovuobnovením větší rekonstrukce a náklady se vyšplhají do dalších desítek tisíc.

A jak to bylo doposud?

O dosavadní situaci vypovídá článek aktuálně publikovaný na dvanácté straně Vlastních novin.

„Galerie hodná Prahy 10“ – Vlastní noviny, 5. číslo, léto 2017

Galerie DESET je v prostorách bývalého Waldesova muzea (Moskevská 57) v provozu od listopadu 2003. Jejím provozovatelem je od té doby, na základě opakovaně prodlužované nájemní smlouvy (tedy bez vypsání nové soutěže) malíř František Vlach. Radnice nájemci celý prostor (448 m2) poskytuje za zvýhodněné nájemné, které bylo v roce 2016 zvýšeno z 1 868 Kč na 3 736 Kč měsíčně. Dramaturgie aktivit původně navržená panem Vlachem zahrnovala 1x měsíčně autorskou výstavu (záběr od klasických výtvarných technik až po počítačovou grafiku), edukační pásmo (cyklus přednášek pro školy rozložený na 12 měsíců), autorská čtení (1x čtvrtletně), diskuse.

Sliby, realita. A budoucnost?

Podíváme-li se na souhrn aktivit od té doby, zjistíme, že předložený záměr galerie téměř nenaplňuje. Radniční vstřícnost k nájemci navíc nekončí u nájmu. V roce 2007 se Praha 10 smluvně zavázala, že je nájemce oprávněn ji 1x ročně požádat o provedení oprav a stavebních úprav až do výše 50 000 Kč, což bylo využíváno. Na druhou stranu za celou dobu trvání smlouvy nebyl vznesen požadavek na bezbariérový vstup do galerie. Přitom se v těchto prostorách konaly v letech 2009–2014 i svatební obřady. Radnice navíc nesledovala návštěvnost ani celkový zájem veřejnosti o galerií nabízený program jakožto indikátory jeho kvality. Praha 10 se nepodílí ani na propagaci programu galerie.

Smlouva už patrně panu Vlachovi automaticky prodloužena nebude. Navíc se už delší dobu chystá nová kulturní koncepce MČ Praha 10. Snad s sebou přinese i nápravu poměrů. Takovou, z které by měl radost i pan Waldes.

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

  Adam Šilar

  rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

  29 let, KDU-ČSL – Vršovice

  Kontakt: adam.silar@praha10.cz

  Gesce: bytová politika, kultura

  Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

  Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

  Olga Škochová Bláhová

   specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

  46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

  Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

  Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

  Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

  Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

  Matěj Štěpánek

  manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

  30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

  Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

  Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

  Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

  Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

  Václav Vlček

  člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

  31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

  Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

  Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

  Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

  Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

  Veronika Žolčáková

  konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

  38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

  Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

  Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

  Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

  Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

  Karel Duchek

  živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

  78 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

  Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

  Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

  Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

  Milan Maršálek

  krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

  39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

  Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

  Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

  "Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

  Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

  Lucie Sedmihradská

  radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

  47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

  Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

  Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

  Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

  Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

  David Kašpar

  lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

  45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

  Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

  Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

  "Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

  Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

  Pavel Mareš

  předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

  46 let, KDU-ČSL – Strašnice

  Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

  Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

  "Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

  V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

  Renata Chmelová

  senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

  51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

  Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

  Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

  "Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

  Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.