Prosincové zastupitelstvo neschválilo zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2017. Hlavním důvodem byl nedostatek přítomných koaličních zastupitelů: komunisté tentokrát nestačili. Proč hlasovali zastupitelé VLASTY proti? Hlavním důvodem je velmi pomalé čerpání investic. Druhým je podoba Důvodové zprávy (zde), která má sice úctyhodných 68 stran, ale o tom, proč se investice nečerpají, mlčí. Je to důsledek vnějších faktorů, které se nedají ovlivnit? Nebo vězí příčina v tom, že Rada či Úřad pracují málo nebo špatně? Každopádně bychom se museli ptát na každou položku zvlášť.

 

Připomeňme si, že v únoru 2017 schválilo Zastupitelstvo MČ rozpočet s velmi ambiciózním plánem investic (vizualizace zde). Starosta Novák to tehdy sebevědomě komentoval takto:  „Projekty, které máme připravené, jsou kvalitní a u mnoha z nich se čekalo právě jen na schválení rozpočtu. Věřím, že obyvatelé Prahy 10 změny pocítí velmi rychle.“ Na jeho slova bohužel nedošlo: k 30. září 2017 bylo z 663 milionů Kč investičních výdajů v upraveném rozpočtu čerpáno necelých 70 mil. Kč. Tedy pouze 10,5%!

 

Z odpovědí získaných na jednání Finančního výboru i samotného Zastupitelstva je zřejmé, že realizace téměř všech projektů trvá mnohem déle, než se plánovalo a ke zdržení dochází ve všech fázích přípravy a realizace projektů.

 

Příkladem může být Poliklinika Malešice, která se měla začít rekonstruovat již v tomto roce (v rozpočtu bylo schváleno 43 milionů Kč). Na jaře bylo sice podepsáno Memorandum s nájemcem Medifin, a.s., do dnešního dne však nedošlo k podpisu navazujících smluv (zde). Dále bylo rozhodnuto o rozšíření plánované rekonstrukce, což vyžadovalo dopracování projektu (zde). Kdy bude skutečně zahájena rekonstrukce Polikliniky, na kterou MČ získala dotaci, nelze v tuto chvíli odhadnout.

 

Přes opakované interpelace kvality informací ve zprávách o hospodaření MČ Praha 10 zatím nedošlo k žádnému posunu. Tabulková část je velmi podrobná a po chvíli zkoumání docela přehledná. Důvodové zprávy jsou sice dlouhé, ale uvedená čísla dostatečně nevysvětlují. Když už se nedaří, mělo by se o tom přehledně, jasně a důvěryhodně informovat.

 

   

  Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
  tel:+420 777 867 009
  email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  právník, sportovec

  34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.