Jednatel firmy Strategic Consulting, s.r.o., která vydává inzertní časopis „Naše Praha 10“, pan Jan Čížek se dne 29. 11. 2017 v rozhovoru pro server Aktuálně.cz a 30. 11. 2017 na sociální síti Facebook veřejně přiznal, že jeho firma v roce 2016 „zajistila vydavatelský servis“ anonymní tiskoviny „Na vlastní oči Praha 10“ pro jeho synovce Michala Klementa, který se prý takto snažil rozjet svůj podnikatelský projekt a v kterém mu on, jako zkušený vydavatel, radil. 

Cílem tiskoviny „Na Vlastní Oči Praha 10“ bylo podle mého názoru narušit čestnost a poctivost senátní volební kampaně v roce 2016 tím, že o mě, jako kandidátce voleb do Senátu Parlamentu ČR, jakož i celé Koalici Vlasta, byly publikovány nepravdivé, vymyšlené a lživé informace a údaje. Tiskovina byla vydána anonymně, a ačkoli šlo od druhého čísla o tiskovinu periodickou, nebyla registrována na Ministerstvu kultury, jak je to ze zákona povinné.

Proto jsem v pátek 8. 12. 2017 na zasedání zastupitelstva MČ Praha 10, kde jsem předsedkyní zastupitelského klubu Koalice VLASTA, podala návrh na zařazení bodu Výzva Radě MČ Praha 10 k ukončení veškeré spolupráce MČ Praha 10 s firmou Strategic Consulting, s.r.o. na program jednání.

Návrh na veřejné projednání mého bodu nebyl zastupitelstvem schválen hlasy: komplet TOP09/ZELENÍ/ODS/exODS ZOUFALÍK/KSČM a částí hlasů ANO a ČSSD.
Sice bylo starostou neformálně přislíbeno, že to bude projednáno na jednání informační komise Rady MČ Prahy 10, ale to je NEVEŘEJNÉ a koalice VLASTA tam nemá člena, a i když budeme přizváni, nemáme hlasovací právo.

Vyzvala jsem tedy Radu MČ Praha 10, aby ukončila veškerou spolupráci s panem Čížkem a jeho firmou z důvodu zachování dobrého jména městské části a v zájmu městské části a jejich občanů. Firma Strategic Consulting je vydavatelem periodické tiskoviny „Naše Praha 10“, kde MČ Praha 10 oficiálně umisťuje své inzeráty. Firma tedy čerpá nemalé veřejné prostředky od občanů Prahy 10. Jen v letech 2016 a 2017 inkasovala firma Strategic Consulting za inzerci a prodej tiskoviny Naše Praha 10 1,1 mil. Kč.

Dále jsem zjistila, že v době konání volební kampaně do Senátu v roce 2016 zaplatila MČ Praha 10 za jednu stranu inzerce, kde propagovala „Dny Prahy 10“, téměř 2,5x více než kdykoliv jindy a za druhou stranu inzerce, kde propagovala vlastivědné vycházky, cenu obvyklou. Kdo další v tomto čísle inzeroval, si můžete zkontrolovat zde. (soubor NP10 – 15/2016), ale jejich ceny za inzerci se asi nikdy nedozvíme.

Proto jsem interpelovala Radu MČ Prahy 10 na zasedání zastupitelstva.

Proč Městská část Praha 10 ve vydání čtrnáctideníku Naše Praha 10 č. 15, které vyšlo 23.9.2016 (období předvolební kampaně do Senátu Parlamentu ČR) zaplatila za publikovanou inzerci „1/1 zrcadlo“ částku 60 000 Kč bez DPH (s DPH 72 600 Kč – viz faktura č. 1631858), ačkoliv za obdobný druh inzerce v jiných vydáních tohoto periodika (např. vydání č. 14, 17, 18 – viz faktury č. 1631781, 1632147, 1632293) platí Městská část Praha 10 částku 25 000 Kč bez DPH (s DPH 30 250 Kč)?
Proč si Městská část Praha 10 kupuje od firmy Strategic Consulting, s.r.o. se sídlem Pod Rapidem 2454/10, 100 00, Praha 10, 1000 kusů tištěného vydání čtrnáctideníku Naše Praha 10 včetně dopravy (např. výtisk č. 15 – objednávka ÚMČ Praha 10 č. OKP/1458/2016, nebo výtisky č. 16 a 17 – objednávka č. OKP/1608/2016), ačkoliv je toto periodikum jinak neprodejné?

Odpověděl pouze tiskový mluvčí na mikrofon, že v tomto čísle byl inzertní přetlak kvůli volbám do Senátu a proto byli nuceni zaplatit zvýšenou částku. Časopis kupují proto, že 1000 ks se extra navíc tiskne právě pro použití MČ Praha 10. Až bude k dispozici stenozáznam z jednání, uvedu zde jeho přesnou odpověď.

Zadávat zakázky pro firmu Strategic Consulting, s. r. o., může MČ Praha 10 díky usnesení Rady MČ Praha 10 č. 1110 z 15. prosince 2015. Důvodová zpráva k tomuto usnesení vypočítává informační kanály, které MČ Praha 10 hodlá využívat. Jedním z nich je i inzerování v tiskovinách soukromých vlastníků.

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.