Místní Agendu 21 (MA21) nevzpomínáme v našich textech poprvé ani naposledy. Aktuálně MČ Praha 10 postoupila v tomto tzv. měření kvality udržitelnosti trvalého rozvoje do “kategorie C”. To volně přeloženo znamená, že jsme se o chlup zlepšili.

Připomeňme si, že v roce 2016 jsme se po dlouhé době nečinnosti tehdy ještě neuvolněné radní Ivany Cabrnochové /SZ/ a několika našich urgencí na zastupitelstvu rozhoupali a znovu přistoupili k deklaraci Zdravých měst a zavádění mezinárodních principů řízení v naší obci. První neúspěšný pokus proběhl již v letech 2012–2013. Celý proces však není spojen s větším respektem celé Rady MČ a je pojat jako “volná gesce”, která ospravedlňuje další dnes již tzv. uvolněnou (tj. plně placenou) radní.

Jak je možné, že je na zastupitelstvo předkládán v březnu 2018 loňský neaktualizovaný harmonogram pro rok 2018? Je opravdu Komunitním plánem elaborát, který se ze ¾ kryje s programovým prohlášením Rady MČ?  Komunitní plán se skutečně nesestavuje na základě prohlášení radních nebo 800 anketních hlasů ze 100 tisícové městské části.

Toto i všechny ostatní neřešené problémy Prahy 10 a přehmaty současného i dlouholetého vedení Prahy 10 rozsoudí podzimní komunální volby. S trochou nadcházky nám vychází, že rozumným plánem udržitelného rozvoje pro Prahu 10 nyní je, aby co nejdříve některé pozice zastávali kompetentnější radní než v současnosti! „I přes kritický náhled na realizaci Agendy 21 ji rozhodně chceme zachovat a vážíme si všech vstupů občanů do participace i jiných připomínkových řízení věcí veřejných. Současné vedení ale neumí se všemi výsledky pružně a efektivně pracovat,” říká zastupitel Koalice Vlasta a člen komise pro MA21 Milan Maršálek, který zároveň připomíná: ”Blíží se další hlasování Mojí stopy – participativního rozpočtu a 2. Fórum Zdravé Prahy 10. Určitě se zapojte a přijďte se vyjádřit!”.

O akcích ještě budeme podrobněji informovat na našem Facebooku, protože na zapojování veřejnosti nám mimořádně záleží!

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.