Na Praze 10 jsme zvyklí na to, že rozpočet, především investic, je spíš nesplnitelným slibem než realistickým plánem a že běžný provoz MČ je částečně financován z příjmů z pronájmu a prodeje obecního majetku. Loni byl upravený rozpočet investic plněn na necelých 25% a minimálně 100 milionů Kč běžných výdajů bylo financováno z příjmů z prodeje obecního majetku.

Novinkou návrhu rozpočtu na rok 2018 je absolutní krátkozrakost: Ke konci roku na účtu zdaňované činnosti nezbude prakticky nic! Do rozpočtu je totiž zapojen nejen zisk z prodeje a pronájmu nemovitostí v minulých letech (320 milionů Kč), ale i zisk plánovaný v roce 2018 (130 milionů Kč). Místo toho, aby se zisky ze zdaňované činnosti investovaly do údržby bytového fondu, MČ aktivně snižovala množství prázdných bytů a měla výnosy z pronájmu, převádí je současné vedení do hlavní činnosti. To sice opticky nyní sníží navrhovaný schodek (263 milionů Kč), ale znemožní to využít tyto prostředky na tolik potřebné opravy bytového fondu. MČ má ve správě nyní asi 300 volných bytů, které prý nelze bez opravy pronajmout. Prostředky na tyto opravy však byly v plánu na rok 2018 sníženy ze 67 na 25 milionů Kč a rozdíl se převede rozpočtu do hlavní činnosti, ze kterého nelze opravy bytů financovat.

Jinak se navržený rozpočet prakticky neliší od toho loňského:

(1) nárůst běžných výdajů oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 61 milionů Kč způsobený převážně povinným navýšením platů zaměstnanců úřadu i zřízených příspěvkových organizací a odměn zastupitelů,

(2) ambiciózní plán investic, které často nejsou nijak blíže specifikovány (např. 15 milionů Kč na rekonstrukci elektrorozvodů v ZŠ bez uvedení, ve které nebo kterých ZŠ) a který prakticky kopíruje plán na rok 2017 (Poliklinika Malešice, Kino Vzlet, KD Cíl, dům U Vršovického nádraží 30/30). Nová je tak asi jen rekonstrukce radnice, resp. zpracování její projektové dokumentace za 30 milionů Kč.

To podstatné se nemění: I když se Rada MČ se ve svém programovém prohlášení zavázala, že bude efektivně hospodařit s finančními prostředky a majetkem MČ Praha 10, neučinila za celé funkční období žádné kroky vedoucí k vyrovnání běžného hospodaření MČ. Vyčerpání účtu zdaňované činnosti je příkladem politického oportunismu, kdy zájem radních o MČ končí datem příštích voleb.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
tel:+420 777 867 009
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz