Občané Prahy 10 podali MČ téměř 100 připomínek a více než polovina z nich byla navržena k zamítnutí. Jak jsme psali v předchozím článku, tyto připomínky nejprve projednala Komise územního rozvoje a následně skrze Radu je předložila zastupitelstvu, které rozhodlo identicky s komisí.
Ale na jeho projednávání a hlavně informování o něm, je několik zarážejících věcí:

1. Střet zájmu při posuzování připomínek občanů

Překvapivé bylo, že připomínky občanů byly i odborně posuzovány externí architektonickou kanceláří, ale na připomínky předkládané Prahou 10, se odborné posouzení nedělalo. Za střet zájmu považujeme to, že jde o stejné architekty, kteří navrhli masivní zástavbu na Slatinách. Takže asi není překvapivé, že všechny připomínky ke Slatinám doporučili neschválit a tak se také následně na zastupitelstvu stalo. Jasně jsme na to upozornili jak na komisi územního rozvoje, tak i na zastupitelstvu, kde to odpovědný radní Zoufalík komentoval, že to za střet zájmu nepovažuje.

2. Hra na slovíčka

Již od dob starosty Milana Richtera a předsedy komise územního rozvoje Tomáše Hrdličky je „hra na slovíčka“ dlouhodobě na Praze 10 populární a radní Zoufalík se jí od nich naučil. Připomeňme si třeba mistrné nazvání bodu, v kterém šlo o stavbu nové radnice za miliardu, na „Informace o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10“  a nebo zástavba lokality Trojmezí maskovaná pod pojmem „Revitalizace území“.

Podívejte se, jak Praha 10 na Facebookovém profilu informuje o projednávání připomínek občanů. Pro jistotu, kdyby příspěvek v uvedeném odkazu zmizel, přikládáme kopii:

Z této zprávy jasně vyplývá, že připomínky občanů byly schváleny. Kdo by se hrabal v desítkách stran dokumentů a usnesení, aby si to ověřoval, že? Pojďme si to tedy rozebrat.

Čtěte pozorně, s čím Praha 10 souhlasila. Schválila pouze souhlas (1) s vyhodnocením připomínek veřejnosti (které dělali externí architekti zpracovávající studii Slatiny) (2) pouze s jejich zasláním MagistrátuPodívejte se na stranu 2 navrženého usnesení.
Jinými slovy, Praha 10 nechala odborně posoudit připomínky občanů (svoje si posuzovat nenechala), s externím vyhodnocením souhlasí a zasílá je Magistrátu bez toho, aniž by si alespoň ty, které mají doporučení, převzala jako vlastní zásadní připomínky (to má v posuzování následně daleko větší váhu).

Co jsme pro to udělali?

Podali jsme pozměňovací návrh usnesení, že souhlasíme s převzetím připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu, které mají doporučení přijetí, jako zásadních připomínek MČ Praha 10 a jejich zaslání MagistrátuToto usnesení nebylo přijato.

Dále jsme opět podali přímo na zastupitelstvu připomínky, které považujeme za zásadní a neměly doporučení od externích architektů a vysvětlili důvody, proč je navrhujeme. Až budeme mít k dispozici hlasování, zveřejníme ho, abyste měli přehled, jak jednotliví zastupitelé hlasovali. Ani jedno usnesení nebylo přijato.

Co zásadního jsme navrhovali a nebylo přijato?

  • SLATINY: podstatně snížit zástavbu a podmínit jí nejprve vybudováním tram trati a chránit mokřady Slatinského potoka.
  • SK SLAVIA: zachovat zázemí části sportovišť a ne je rušit dle odsouhlasené studie.

  • OCHRANA OBCHODNÍCH CENTER: ZAHRADNÍ MĚSTO a SKALKA: jasně definovaná možnost výstavby v jejich místě

  • TERMINÁL MALEŠICE: detailně zpracované odborné argumenty proti i v návazném území.

Detailní informace o námi navrhovaných připomínek k souhlasu, najdete v článku Připomínky Koalice VLASTA k Metropolitnímu územnímu plánu.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel:+420 724 022 964
email: renata.chmelova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.