Koalice VLASTA k mimořádnému zastupitelstvu 11. 9. 2019

Opoziční formace ANO 2011 a TOP 09 svolaly mimořádné zastupitelstvo, aby zvrátily rozhodnutí Rady MČ Praha 10, vedoucí k navýšení daně z nemovitých věcí.
Koalice VLASTA nezatajuje občanům Prahy 10, že zdědila Městskou část v mimořádně nedobré finanční situaci. Holým faktem je, že peníze, které má Praha 10 k dispozici, nestačí na pokrytí běžných výdajů. Koalice VLASTA s pokorou žádá občany Prahy 10, aby přijali rozhodnutí Rady zvyšující daň z nemovitých věcí. Prakticky to znamená platbu 20 Kč místo 10 za metr čtvereční ročně. Pro 50 metrový byt to znamená zvýšení roční částky z 600 Kč na 1200 Kč. Celkově tak získáme bezmála 70 milionů Kč ročně.
„Stojíme skutečně před buď – anebo. Ano, můžeme zavřít oči a rozprodat městské byty (nic jiného na prodej nemáme). Tím si ale pod sebou podřežeme větev. Tento zdroj příjmů však brzy vyschne a s ním i příjmy z nájmů. A v řádu několika let by bylo nutné radikálně omezovat naše veřejné služby,“ říká Lucie Sedmihradská, radní pro rozpočet.
„Druhou možností je zvýšit daň z nemovitých věcí, která je ve srovnání s daní z příjmu nebo se sociálním a zdravotním pojištěním pro jednotlivce relativně nízká. Takto vybrané peníze patří jako celek Městské části. Při dobrém hospodaření a šetření můžeme udržet kvalitní sociální služby a zároveň začít investovat peníze do velmi zanedbaných budov škol a školek,“ navazuje starostka a lídr Koalice VLASTA Renata Chmelová.
To je v kostce důvod, proč koalice VLASTA souhlasí s navýšením daně z nemovitých věcí. 70 milionů Kč ročně navíc je už částka, která občanům Prahy 10 pomůže.
„Slíbili jsme problémy řešit, ne před nimi utíkat a zavírat oči. Věříme, že veřejnost náš krok pochopí a také přijme,“ uzavírá Pavel Mareš, předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA.
Více informací poskytne: Lucie Sedmihradská, radní pro rozpočet, lucie.sedmihradska@praha10.cz

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.