Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

po letních prázdninách vám zasíláme další vydání našeho pravidelného zpravodaje. Píšeme vám, že Praha 10 je skvělým místem, kde spolu žijí lidé, jimž je stále více umožňováno zapojovat se do veřejného života a do aktivit v rámci své komunity.

Po roce zkušeností s vedením městské části ale dlužno konstatovat, že stav veřejných financí MČ Praha 10 je skutečně nedobrý, a nemůžeme tedy být posly dobrých zpráv. Prosíme, abyste věnovali našim sdělením pozornost. Vaši důvěru v naše kroky nestavíme na hezkých řečech, ale na pravdivém popisu věcí, analýze a otevřené prezentaci nápravných opatření, která mohou být bolestivá, z dlouhodobého hlediska ale mohou přivést naši městskou část k celkovému ozdravění. Věříme, že naše kroky po objasnění pochopíte a zůstanete nám věrní.

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz