Výběr nového nájemce vršovického kina Vzlet může být inspirací pro Prahu i další města

Kvalita měla největší váhu. (Radní David Kašpar v kině Vzlet) • Autor: Matěj Stránský

Pražské kino Vzlet má nového provozovatele. Informace, vhodná jinak tak maximálně do místních radničních novin, má z pohledu pražského desátého obvodu mimořádný význam. Ačkoli v jihozápadní části hlavního města žije přes sto tisíc lidí rozdělených do deseti čtvrtí, kulturní nabídka byla v rámci rozlehlého okrsku dosud jeho Achillovou patou. Radnice se totiž za předchozích politických vlád víceméně vzdala dohledu nad kulturními objekty, které jsou v jejím majetku. Výhodné pronájmy v nich získávali lidé, kteří umění chápali jen jako obyčejný byznys, čili kvalitní kulturu rychle vystřídala nenáročná komerce, a za uměním tak museli místní vyrážet do jiných částí Prahy. To se nyní mění. „Desítce“ už rok vládne koalice Vlasta a ta si právě posílení role kultury v životě městského organismu vetkla do čela svého programu.

Vršovický Vzlet je první vlaštovkou: dohled nad děním v léta opuštěné budově získal triumvirát neoddiskutovatelných kulturních autorit. Divadlo Vosto5, Kino Pilotů a hudební sdružení Collegium 1704. Čímž se inspirativní dosah celého výběrového řízení, které skončilo až nečekaně dobrou volbou, posouvá i na mimopražskou úroveň.

Co město chce

Vzlet stojí kousek pod tepající Krymskou ulicí, v níž se milovníci nočního života pravidelně mísí s fanoušky fotbalového klubu Bohemians, jenž má svůj slavný Dolíček hned pod Vzletem. Někdejší sokolské kino vzniklo v roce 1921 ve stylu art deco a k původnímu účelu sloužilo až do sedmdesátých let. Následující pokusy o jeho jiné využití přežil z originálního interiéru jen jeden, nicméně nepřehlédnutelný detail: unikátní promítací plátno v podobě sádrové stěny připomínající gigantický, mírně obdélníkový obraz.

Praha 10 vlastní Vzlet od roku 2002, kdy ho na ni převedl magistrát. Další období bylo typické pro macešský přístup radních ke kultuře: zdevastovaný objekt pronajali na patnáct let zdarma scénografovi Michaelu Klangovi, který z něj měl za to vytvořit žijící kulturní centrum. Během rekonstrukce ovšem novému správci došly peníze, radnice s ním musela zrušit smlouvu a následně zjistila, že budova je stále v naprosto nevyhovujícím stavu. Koalice Vlasta tak loni do hry vstoupila ve chvíli, kdy musela nechat Vzlet znovu celý opravit a najít pro něj nový obsah.

Šlo přitom o hodně: někdejší kulturní dům Eden je dvacet let zavřený kvůli havarijnímu stavu, Strašnické divadlo má až do konce příštího roku v pronájmu pokleslé Divadélko Radka Brzobohatého a s výjimkou legendárního Kulturního domu Barikádníků, jenž si drží obyvateli ceněnou tradici místa pro milovníky tance, filatelie a stárnoucích rockových kapel, tak nemá Praha 10 ve svých kulturních objektech co nabídnout.

„Nechceme vnímat kulturu jako něco, na co se chodí, ale jako něco, co se žije,“ vysvětluje David Kašpar, který za Vlastu na radnici coby místostarosta od loňského podzimu zodpovídá za školství, kulturu a sousedské vztahy. Zní to jako podezřelé klišé, v Kašparově případě je to však podepřené letitou zkušeností. Na Praze 11 se mu podařilo z pozice kreativního ředitele oživit Kulturní centrum Zahrada, na Jižním Městě fungoval jako programový ředitel festivalu Street For Art, v Bohnicích založil centrum pro aktuální umění Prádelna, na Černém Mostě stál u vzniku volnočasového centra Plechárna a donedávna vedl příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní.

Kašpar díky těmto svým štacím dobře ví, že aby mohl jakýkoli objekt sloužit skutečně dobré a inspirativní kultuře, musí se při hledání jeho správce především přesně stanovit, co po něm město jako pronajímatel chce. Kolegy radní na Praze 10 proto přesvědčil, aby na Vzlet vypsali neprůstřelné výběrové řízení. „Kvalita programu a originalita měla největší váhu, abychom neopakovali to, co se stalo předchozí radnici ve Strašnicích,“ vysvětluje Kašpar s odkazem na situaci v městském divadle, kde se kvůli nedostatečnému zadání a důrazu na kvalitu stále nepodařilo vybudovat respektovaný kulturní prostor.

Pro Vzlet vznikla na radnici jedenáctičlenná výběrová komise, v níž převažovali odborníci, tři místa měla koalice, zbývající dvě opozice. Hledaný projekt musel podle zadání svou náplní kulturně přesahovat lokalitu Vršovic, ale zároveň k ní měl být ohleduplný a má místní lidi přímo zapojovat do programu. Z osudí postupně vypadla již zavedená jména jako Studio Hrdinů, ALTA nebo Vila Štvanice. Kašpar to vysvětluje tím, že komise nechtěla z jednoho místa Prahy převést na její druhý konec koncept, který už funguje. Hledali naopak něco, co městské části a vůbec celému hlavnímu městu dá novou přidanou hodnotu. Ve chvíli, kdy si porotci pročítali projekt společnosti Ústředna, s. r. o., bylo rozhodnuto.

Vliv na sebejistotu

Kino Vzlet má specifickou architektonickou dispozici. Ačkoli budova vypadá zvenčí impozantně, svažující se terén pod ní stavitelům značně redukoval vnitřní prostor. Ten se v podstatě skládá jen z velkého ústředního sálu se zmíněným historickým plátnem a přilehlých pěti kanceláří. „Musíme otestovat, co to vůbec snese,“ uvědomuje si komplikovaný rozměr Vzletu Petr Prokop, spoluzakladatel divadla Vosto5, odborný asistent na katedře produkce DAMU a hlava nově vzniklého sdružení Ústředna, s. r. o.

To konkurz vyhrálo s myšlenkou takzvaného produkčního domu. Spojuje v sobě totiž tři odlišné skupiny: Prokopovo divadlo Vosto5, které dosud nemělo svůj vlastní sál, renomovaný orchestr specializující se na interpretaci barokní hudby Collegium 1704, který loni přišel o zkušebnu ve Vysočanech, a nedaleké Kino Pilotů. Jejich zástupci (vedle Prokopa je to Jan Macola z Pilotů a Veronika Hyksová z Collegia) teď společně vymýšlejí, jak se budou ve Vzletu střídat. Divadlo zde bude hrát vlastní hry a nabízet prostor dalším ansámblům, kino založí tradici filmových premiér a festivalů (ve hře je studentský FAMUFEST), hudebníci pak Vzlet využijí k několikadenním akcím, během nichž nazkoušejí nový program a v závěru ho představí veřejnosti.

Radní Kašpar tomuto systému říká „seriálový provoz“. Ústředna, s. r. o., má na něj od radnice „v zájmu okolí“ regulovaný nájem ve výši zhruba padesát tisíc měsíčně. V podmínkách dvouleté smlouvy s pětiletou opcí, která je před podpisem, je přitom ošetřené, že pokud by si na provoz Ústředna začala vydělávat akcemi, které by popřely její hlavní program, mohou ji radní vypovědět. Zkušební provoz začne na jaře, na září se pak plánuje opravdový start. „První dva roky budou hodně ostré. Musíme najít ideální rovnováhu mezi tím dělat kvalitní program a zároveň si na něj řádným způsobem vydělat,“ přiznává Petr Prokop.

Nepůjde to snadno. Hlavní sál ještě musí nájemci vybavit novou technikou pro filmové, hudební i divadelní produkce. Do už rozjetých grantových řízení vskočit nejde a čekat na nově vypsaná je ošemetné. Něco vydělá bar v přízemí, na část nákladů může přispět radnice nebo magistrát, o tom všem se nyní jedná před podpisem smlouvy. Ta by měla vyřešit i nabízející se otázku, co by se stalo, kdyby příští volby vyhrál na radnici někdo s mnohem pragmatičtějším vkusem.

Zásadní výhodou Ústředny, s. r. o., je, že Praha 10 zcela čerstvě schválila svou novou koncepci rozvoje kultury až do roku 2025. V ní se se Vzletem počítá jako s „kvalitním kulturním centrem celopražského významu“, což nějaký obrat o 180 stupňů vylučuje. „V nové koncepci cílíme na podporu identity: desítka byla jedním z prvních pražských art districtů, žili tu bratři Čapkové, Jan Kotěra, Jindřich Chalupecký nebo Jiří Kolář. Ve Vzletu teď bude vystupovat Collegium 1704, které má úspěchy po celé Evropě, to bude mít na obnovení sebejistoty místní kultury velký vliv,“ míní radní Kašpar.

Podle něj navíc kultura ve městě zlepšuje všechno od školství až po čistotu a bezpečnost ulic. Ty se přitom v této městské části zásadně liší: prochází-li člověk z dolní části Vinohrad přes Bohdalec do někdejší nouzové kolonie Na Slatinách, během pár minut se z exkluzivní lokality ocitne na zanedbané periferii. Jak ale říká Kašpar, který zde sám žije na sídlišti Solidarita: „Rozmanitost všech čtvrtí na desítce od Vršovic přes Strašnice a Malešice až po Záběhlice je skvělá. Jde jen o to je mezi sebou propojit. A na tohle je kultura ideální.“

Jan H. Vitvar, Respekt

Zdroj: https://www.respekt.cz/tydenik/2019/46/kultura-ktera-se-zije (10. 11. 2019)

Garantem tohoto článku je David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

Adam Šilar

rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

29 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

Olga Škochová Bláhová

 specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

78 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

"Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

"Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

46 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

"Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

"Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.