Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

když jsme s vámi opakovaně mluvili před volbami, neslibovali jsme modré z nebe, ale otevřenost, odpovědnost a důkladnost. Jednou z nejnáročnějších kapitol a zároveň základním úkolem svěřeným samosprávám je školství. Školství má na starosti náš místostarosta David Kašpar (VLASTA / STAN) a to se neobejde bez kvalitního zázemí. 

Školské budovy a zařízení zachraňujeme doslova “hodinu po dvanácté”. Starat se o školy není luxus, ale povinnost městské části. I proto jsme vyhlásili, že dodatečně získané finance z daně z nemovitých věcí půjdou právě na opravy a rekonstrukce škol (více v tiskové zprávě úřadu). Současně s využíváním vlastních zdrojů usiluje Praha 10 o hledání zdrojů v rámci Prahy a z evropských fondů.

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

  • Podpoříme parkovací zóny pro rezidenty i smíšené zóny pro návštěvníky Prahy 10
  • V obnovených radničních novinách zveřejňujeme informace o bezpečnosti a prevenci 
  • Nahradíme uschlé stromy novými a budeme o ně pečovat
  • Udržitelný rozvoj Prahy 10 podporujeme zaváděním ověřených procesů místní agendy 21

Co se ještě dozvíte? Moje stopa – participativní rozpočet Městské části Praha 10 pokračuje 5. ročníkem! Desítka získala v minulém týdnu 3 z 12 dotací na projekty tzv. “Smart City”, které by měly šetřit energii, finanční prostředky a čas. MČ Praha 10 i v letošním roce podporuje zapojení dobrovolníků i organizací do akce Ukliďme Česko. Pokud se chcete sami zapojit a získat podporu radnice, kontaktujte Referát čistoty MČ Praha 10. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového nájemce Restaurace na Gutovce

 
 
Pohodové a odpočinkové jarní prázdniny Vám přeje Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.