V sedmi bodech:

– Koalice nelže, ale řeší problém, který vyvolalo nečekané a totální selhání pana Černého, ředitele příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) Praha 10.

– Koalice řeší problém s Magistrátem hl. m. Prahy i se zástupci politických stran v Radě a Zastupitelstvu hl. m. Dělá to odborně a svědomitě, aby jednání dopadla pro Prahu 10 co nejlépe.

– CSOP je naší příspěvkovou organizací. Do našeho příchodu na radnici – za vlád ANO, ČSSD ani TOP 09 – neexistoval systém řízení příspěvkových organizací! Problém s dotacemi přišel právě v době, kdy jsme tento nedostatek začali řešit (viz usnesení Rady z 24. 9. 2019).

– Radní Prahy 10 odvolali ředitele CSOP. Jmenovali současně prozatímní vedení, čímž se zajistilo dobré fungování organizace, jež ročně hospodaří s více než 170 mil. Kč a stará se o naše nejpotřebnější. Podobná situace s dotacemi se nebude opakovat.

– Teprve až představitelé Prahy 10 dokončí jednání s představiteli hlavního města Prahy, lze navrhnout případné úpravy v rozpočtu CSOP a Prahy 10, jež bude třeba udělat. O 100% odpovědnosti odvolaného ředitele není nicméně pochyb ani u nás, ani na pražském magistrátu.

– Podle koalice VLASTA není v otázce sociálních služeb poskytovaných v CSOP prostor pro politické „tanečky“. Nekulturní chování, označování radních přisprostlými výrazy, či dokonce výsměšné vyplazování jazyka od předsedy zastupitelů TOP 09 Ing. Tomáše Peka, jichž jsme byli svědky na lednovém zastupitelstvu, jsou nám cizí a veřejnost jen znechucují.

– O novinkách i nápravných opatřeních v CSOP vás budeme i nadále informovat.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, březen 2020.

Garantem tohoto článku je Pavel Mareš
tel:+420 721 285 237
email: pavel.mares@vlasta10.cz