Velké, tzv. strategické, investice jsou teď v různé fázi přípravy. Celkový objem těchto investic – zhruba 1 miliarda – vychází ze střednědobého výhledu financování investičních akcí. Praha 10 je bude schopna profinancovat jen za cenu výrazných úspor  běžných výdajů a jen tehdy, když alespoň na některé získá dotace. 

  1. Dům U Vršovického nádraží 30/30 – rekonstrukce na komunitní centrum (104 mil. Kč). Probíhá výběr dodavatele. Uskutečnit se má v r. 2018 a 2019.
  2. MŠ Nad Vodovodem – výstavba nové školky pro 112 dětí (62 mil. Kč). Zahájena bude nejspíš v  dubnu 2018, poté co znalec posoudí, zda cena nabídnutá dodavatelem není příliš vysoká.
  3. ZŠ Kodaňská – dokončení rekonstrukce zahájené v roce 2017 (48 mil. Kč).
  4. Bio Vzlet – dokončení rekonstrukce (43 mil. Kč). Vybrán zhotovitel (Vistoria, a. s., spjatá s neblaze známým podnikatelem Hrdličkou). Smlouva zatím nepodepsána, čeká se na výsledky auditu smluvních vztahů od roku 2001. Podepsána by měla být do konce června 2018.
  5. Poliklinika Malešice – rekonstrukce pláště budovy a interiérů (240 mil. Kč). Dokončena projektová dokumentace, zpracovává se kontrolní rozpočet. Probíhá jednání s nájemcem Medifin – Zdravotní služby, a. s.
  6. Obchodní centrum Cíl Zahradní Město – rekonstrukce objektu (19 mil.). Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Rekonstrukce by měla proběhnout letos.
  7. Rekonstrukce budovy úřadu (250 mil. Kč). Probíhá soutěž na zpracovatele projektové dokumentace (předpokládaná cena 26 mil. Kč). V r. 2018 proběhne rekonstrukce výtahů (cca 10 mil. Kč).
  8. Strašnické divadlo (54 mil. Kč). Připravuje se projekt na rekonstrukci vnitřních prostor a oddělení rozvodů inženýrských sítí od přilehlých domů. Dlouhodobě nejistá situace donutila odejít soubor X10.
  9. Stará škola u Strašnické (125 mil. Kč). Probíhá projektování rekonstrukce školy. V objektu bude ZŠ.
  10. MŠ Bajkalská (cca 55 mil. Kč). Dokončuje se projektová dokumentace, v rozpočtu se objeví v roce 2019.
Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
tel:+420 777 867 009
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.