Zde stojí obvykle názorový sloupek. Jako předseda zastupitelů koalice VLASTA vám ale složím účty z práce našich radních a zastupitelů v době nouzového stavu. Největší odpovědnost nesla naše starostka Renata Chmelová. Zřídila a svolávala krizový štáb.
Uváděla do života opatření na radnici i v námi zřizovaných organizacích. Vedla k úspěšnému cíli pracovní skupiny. To vše v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a s elánem, který druhé povzbuzoval.
Místostarosta David Kašpar vedl pracovní skupinu zajišťující ochranné pomůcky. Roušky, čisticí prostředky a dezinfekce se dostávaly včas k lidem v nouzi, seniorům, podnikatelům, SVJ atd. V květnu se úspěšně otevřely školky a školy.
Naši zastupitelé Milan Maršálek a Václav Vlček byli v čele skupiny pro pomoc potřebným.
Zařídili speciální telefonní linku pro lidi bez pomoci. Instruovali dobrovolníky, aby včas doručili nákupy a léky nebo vyvenčili psy.
Zprostředkovali duchovní, psychologickou, právní i sociální pomoc. Vytvořili informační letáky a distribuovali je do jednotlivých domů. Radní Lucie Sedmihradská byla krizovou finanční manažerkou. Zajišťovala hladký tok financí a odhalovala možná rizika. Jako jedna z prvních si uvědomila, že je třeba odměnit práci lidí v první linii, a vytvořila mechanismus čerpání zdrojů. Hájí veřejně samosprávy proti snaze Babišovy vlády vzít krajům a obcím peníze na investice.
Pro obec jsme pracovali i my ostatní: ať už řádným plněním povinností v komisích, nebo při několikerém rozdávání roušek, dezinfekce a informačních letáků před supermarkety.
Teď na jaře si trochu oddychněme a držme si palce do dalších měsíců!

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, červen 2020.

Garantem tohoto článku je Pavel Mareš
tel:+420 721 285 237
email: pavel.mares@vlasta10.cz