Klíčové rozhodnutí o tom, že je třeba vršovickou budovu radnice (zvanou Vlasta) rekonstruovat, padlo v roce 2017. Koalice VLASTA byla v opozici a s tím nejdůležitějším – zůstat s úřadem tam, kde je teď – jsme souhlasili. Předchozí plán, v mnoha zásadních věcech, nedokonalý a nedokončený, jsme aktualizovali. Díky získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí (ve výši 219 milionů Kč!) se ze zanedbané budovy ze 70. let 20. století stane moderní nízkoenergetická budova, která bude respektovat i širší vztahy uvnitř celé lokality Vršovic. 

Radnice po rekonstrukci (zdroj: www.praha10.cz/novyeden)

Jistá rekonstrukce lepší než nejistá a předražená novostavba

Koalice VLASTA již 6 let, tedy od r. 2014, upřednostňuje citlivou rekonstrukci radnice před novostavbou. Toto přesvědčení sdílí i většina obyvatel Prahy 10, což dokládá několik průzkumů a participací s veřejností. Teď jsme ve chvíli předrealizační fáze, což lze považovat za historický úspěch! Letitá kauza se chýlí ke konci. Ostudné dědictví předchozích hospodářů městské části, kteří si chtěli na fiktivní novostavbě kdesi na Hagiboru nebo na Strašnické “přijít na své”, míří ke zdárnému řešení! Novostavba je ovšem nesmysl z několika důvodů. Ceny stavebních pozemků i stavebních prací raketově rostou. Cena novostavby se vším všudy by vystoupala možná i nad 1,5 miliardy korun a mnozí by se jí nedožili… Vedle nákladnosti je tu ještě jeden argument: v Praze 10 na ni prostě NEEXISTUJE vhodný pozemek.

Radnice po rekonstrukci (zdroj: www.praha10.cz/novyeden)

Půlmiliardová výpomoc od hl. m. Prahy je férová a lepší než půjčka od bank 

Náklady na rekonstrukci budou jistě vyšší, než kdyby se stavělo třeba v roce 2016. Přímou odpovědnost za to nesou bývalí starostové Novák, Zoufalík a Richter i jejich politická spojenkyně, bývalá radní Ivana Cabrnochová, kteří přišli s projektem miliardové radnice v roce 2014. Dnes to všechno bude dražší, protože právě za nich se prohospodařil cenný čas na přípravu i realizaci projektu. Ceny stavebních prací letí rok od roku strmě vzhůru. Minulá koalice také zavázala naši koalici k realizaci obrovských investic, a na účtech městské části tak na rekonstrukci radnice prostě nezbylo. Je politickým uměním současné paní starostky Renaty Chmelové a radní pro finance Lucie Sedmihradské, že se díky vstřícnosti hl. m. Prahy podařilo získat u hlavního města bezúročnou návratnou finanční výpomoc 500 milionů Kč. Ano, každý rok v následujících 25 letech bude MČ splácet 20 milionů Kč ročně. Bude to ale dobře rozložené v čase, aby se nemusely drasticky omezovat služby, které MČ Praha 10 poskytuje občanům. Stručně řečeno: Úroky, které bychom platili bankám, mohou jít do služeb občanům. 

Budova radnice by se musela zavřít 

Pro některé lidi bohužel opravdu platí mantra: “Čím hůře se něco děje, tím lépe pro nás.” Někteří opoziční politici volají po zastavení celého procesu. Do současné budovy radnice přitom zatéká terasami, rozpadá se obvodový plášť. Dožívají rozvody a výtahy, je drahé vytápění a provoz. Není nic nereálného, že by se z moci úřední musela radnice zavřít, protože by neprošla nutnými revizemi. Současná radnice je mimoto naprojektována na “úřednický cvrkot” 70. let. Náš projekt rekonstrukce počítá s lepším, architektonicky vhodnějším fungováním úřadu i s větším pohodlím pro občany. Všechny ty, kdo mají úřad za “starou barabiznu”, je třeba důrazně upozornit na to, že nosná konstrukce je hodnotná. Železobetonový skelet umožňuje pozměnit uspořádání vnitřních prostorů. Změní se kompletně i opláštění budovy (obvodové stěny), elektroinstalace a další instalace včetně výtahů, stejně jako skladba střech. Díky rekonstrukci vznikne skutečně “radnice jako nová”, odpovídající potřebám a nárokům úřadu 21. století. Místo takřka pietní rekonstrukce historické budovy (kam směřovali naši předchůdci) vznikne za stále ještě přijatelnou částku budova, v které budou rádi pracovat úředníci a do které budou rádi chodit obyvatelé Prahy 10.

Ceníme si místa, kde radnice stojí

Koalice VLASTA vidí věci v souvislostech. Nejde nám jen o budovu radnice, ale také o širší okolí, tj. sídliště Vlasta a KD Eden. Hrajeme s otevřenými kartami, ale “nehrajeme si se sirkami”. Nesmíme dopustit, aby se z fungujícího a funkčního místa na Vršovické třídě stalo ghetto. Všichni, kdo propagují novou budovu radnice na jiném místě, hrají falešnými kartami: 1) Není vhodný pozemek. 2) Nová radnice by byla výrazně dražší. 3) Nikdo z nich neřeší život v bezprostředním okolí současné radnice. 4) Je naprostou iluzí dlouhodobě si pronajímat nějakou administrativní budovu na Praze 10. Vše je zcela opačně. Radnice na Vršovické je na vhodném místě, dostupném většině občanů, v dobré docházkové i dojezdové vzdálenosti. Dnes, při koronakrizi, je to zřejmé dvojnásob. Samozřejmostí je, že všechno bude a má být pod veřejnou kontrolou. Úroveň informování i hloubka diskuse nad tímto klíčovým záměrem, a to jak uvnitř orgánů MČ Praha 10, tak s veřejností, je bezprecedentní. Čas nicméně nazrál a po poctivě vedené diskusi na mnoha fórech je třeba neotálet a s projektem konečně pohnout. Ať se dobré dílo podaří! 

Chronologie rekonstrukce radnice (uvedené termíny jsou orientační):

  • 2021, leden – červen: vypsání veřejné architektonicko-urbanistické soutěže na úpravy okolí KD Eden (“Nový Eden”)
  • 2021, červen – listopad: stěhování úředníků a zaměstnanců ÚMČ Praha 10 do náhradních prostor
  • 2021, prosinec: zahájení rekonstrukce budovy radnice
  • 2024, květen – červen: kolaudace rekonstruované stavby
  • 2024, červenec – září: stěhování úřadu zpět do zrekonstruovaných prostor radnice.

Více informací:

Renata Chmelová, starostka MČ Praha 10 (zvolená RMČ od 21. listopadu 2018, ve volebním období 2014 – 2018 opoziční zastupitelka a předsedkyně zastupitelského klubu Koalice VLASTA, v roce 2014 členka petičního výboru “Stop miliardové radnici na Praze 10”)

renata.chmelova@praha10.cz 

Lucie Sedmihradská, radní pro finance a rozpočet MČ Praha 10 (zvolená do RMČ od 21. listopadu 2018, ve volebním období 2014 – 2018 opoziční zastupitelka)

lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

 Pavel Mareš, předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA (ve volebním období 2014 – 2018 opoziční zastupitel)

pavel.mares@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.