PRAHA 10 Ať už se stane cokoliv, vstoupí letošní školní rok do historie. Žádný jiný v uplynulých dekádách se nerozjížděl v tak nejisté době. Bude to ročník setrvale bouraný koronavirem, respektive bezpečnostními opatřeními? Nebo proběhne (minimálně jeho část) sice v ochranných prostředcích, ale v zásadě normálně? V době, kdy jsem psala tento příspěvek, nebylo jasné, která varianta bude platit. I proto jsme se připravili na vše.

Naše městská část zřizuje 13 základních a 30 mateřských škol. Do všech jsme umístili bezdotykové dezinfekční stojany, navíc doplněné o speciálně zpracované desatero s radami týkajícími se hygieny a prevence nemocí. Zvolili jsme velký tisk a výraznou barevnou grafiku. Snad jsme tím v dětech probudili zájem a zvědavost. A nejen to – všechna doporučení na časté mytí rukou, zdravou stravu nebo dostatek pohybu jim předáváme prostřednictvím superhrdinů!

Už od jara máme také naskladněny roušky a další ochranné prostředky pro prevenci nákazy. Výuku na dálku si školy už vyzkoušely. Pokud bude opět nařízena, budou mít naši učitelé a pedagogičtí pracovníci k dispozici, kromě vlastních zkušeností, i podněty odborné pracovní skupiny, kterou jsme nově zřídili. Zpětnou vazbu a postřehy od rodičů k fungování škol v posledním půlroce sbíráme prostřednictvím webového dotazníku.

Všechny zmíněné aktivity mají společný slogan: Zdraví na jedničku.

Nemůžeme však koronaviru dovolit, aby zastavil vše ostatní. Už během prázdnin jsme stihli spoustu oprav budov a zázemí našich základních škol a mateřinek. Investovali jsme do nich 31 milionů korun.

A co naše školy chystají v letošním školním roce? Hned několik z nich bude slavit výročí založení.

Mimo jiné i Základní škola Eden, která je pod vedením paní ředitelky Jany Churáčkové nejen sportovní, ale především kreativní. ZŠ byla pod názvem Vladivostocká otevřena v září 1960. Po dvou letech normálního provozu byly založeny první sportovní třídy – atletické, na atletiku byla škola zaměřena až do roku 1984. Ještě v tomtéž roce založil Josef Lánský, bývalý hráč Slavie, první hokejové třídy. Postupem času se sportovní záběr rozšířil o fotbal, pozemní hokej a odbíjenou. V současné době jsou žáky naší školy fotbalisté, hokejisté, žáci z různých sportovních odvětví různých klubů; aktivní i rekreační sportovci. Škola se stále profiluje sportem a považuje sport za jeden z pilířů zdravého životního stylu. Ne nadarmo je mottem školního vzdělávacího programu Se sportem za vzdělánímDůkazem kreativity zase je v loňském školním roce zpracovaná audiokniha Pohádky Boženy Němcové čtené pedagogy, jíž si připomněli 200 let od narození slavné české spisovatelky. A nechyběl ani autorský film jako připomínka třicetiletého výročí sametové revoluce, nebo kulturně – vzdělávací pásmo, jímž si žáci, učitelé i rodiče připomněli sto let od založení republiky.

Základní škola Karla Čapka bude křtít (pokud to situace dovolí) v divadle Mana knihu Střípky vyprávění, kterou napsali žáci osmé třídy na základě vzpomínek svých příbuzných. Jejich koordinátorkou byla třídní učitelka Dynterová, jež je společně s kolegyní Žítkovou velmi aktivní i při vymýšlení a realizaci dalších akcí a aktivit. Dokonce si daly společné jméno 2Lehrerinen.

Propojování „klasické“ výuky s praxí, posilování identifikace se školou i celou městskou částí či přímo tvorba konkrétních výstupů je zkrátka fenomén, který u nás – velmi rádi – vidíme stále častěji. Ostatně zářijové číslo našeho měsíčníku je školstvím doslova nabité. Můžete si v něm přečíst například rozhovor s Václavem Fialou, mladým učitelem biologie a chemie ze ZŠ Brigádníků, který se stal pedagogem roku v prestižní anketě Global Teacher Prize Czech Republic – ceny pro inspirativní učitele. Jeho vítězství je o to cennější, že nominovaných pedagogů bylo 1 700.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/praha-10-skola-skolaci-starostove-skolni-rok-opatreni-coronavirus.A200930_131306_ln_nazory_jhe

Garantem tohoto článku je Pavel Mareš
tel:+420 721 285 237
email: pavel.mares@vlasta10.cz