Magistrát hl. m. Prahy rozšířil počet zařízení, v nichž se mohou lidé bez domova schovat před zimními mrazy. Nové centrum pro ně zřídil také ve svém objektu u Malešického náměstí. Služba funguje od začátku prosince do konce března. Organizují ji Armáda spásy České republiky a Charita ČR, které mají s podporou této cílové skupiny bohaté zkušenosti.

Zastupitelé VLASTY (i  ostatních koaličních stran) se o záměru hlavního města dozvěděli až na poslední chvíli z médií, což také starostka Chmelová veřejně kritizovala. Na základě naší intervence došlo následně k úpravě projektu: Počet lůžek se snížil z přibližně 40 na 30 a  forma se změnila z  noclehárny na dočasné celodenní centrum pro lidi bez přístřeší v  režimu humanitárního opatření 24 hodin 7 dní v týdnu.

Tím se také snižují rizika problémů pro místní obyvatele. Zařízení v Malešicích patří v kontextu Prahy k těm menším (kromě něj funguje desítka podobných zařízení s celkovou kapacitou přes 450 lůžek). V kombinaci s nepřetržitým provozem to znamená, že klienti se vyměňují spíše výjimečně – tato zařízení jsou většinou využívána dlouhodobě.

Jestliže s  prvotní (ne)komunikací ze strany Magistrátu jsme spokojeni nebyli, samotnou koncepční pomoc lidem bez domova podporujeme. Ostatně Praha 10 je v  projektech v této oblasti sama aktivní. Navíc dlouhodobě spolupracuje s  řadou profesních organizací, na sociální služby pak každý rok dává jednu z největších částek ze všech městských částí.

Koalice Vlasta

 

Oživování Malešického zámku a okolí

  • Připravuje se otevření a zpřístupnění Malešického zámku (prostory bývalého statku) pro kulturní a komunitní aktivity.
  • Platforma CANEVALLE, do které se sdružily malešické spolky a iniciativa Naše Malešice, jedná s pražským magistrátem.
  • Ve veřejné sbírce se již podařilo vybrat 26 400 Kč a dalších 20 000 Kč získat od Nadace Via.
  • Městská část Praha 10 aktivitu podpořila realizací anketního šetření, záštitu jí dal místostarosta pro kulturu a sousedské vztahy David Kašpar.
  • V současné době probíhá stavebně-historický průzkum místa.

 

 

 

Převzato z Vlastních novin

 

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz