Radnice Prahy 10 se rozhodla, že letos neocení úspěšné sportovce, ale jejich trenéry, kterým koronavirová krize značně zkomplikovala práci. Každoroční anketu „Sportovec roku“ proto nahradila soutěž „Trenér Prahy 10“. Nominace je možné podávat až do 25. ledna a v únoru porota vybere vítěze.

Důvodem pro změnu jsou vládní protipandemická nařízení, která výrazně omezila sportovní aktivity, zejména profesionální soutěže a závody. „Řada sportovců tak nemůže vykázat žádné výkonnostní výsledky a jakékoliv srovnávání by nebylo spravedlivé,“ vysvětluje místostarostka Jana Komrsková, do jejíž gesce patří i oblast sportu.

Naopak trenéři mají ve složitém období stále náročnější práci, protože musejí hledat alternativní formy vedení svých svěřenců. „Upravili jsme proto tradiční anketu tak, abychom mohli výrazněji zpopularizovat dlouhodobou činnost těch, kteří se ve sportovních klubech věnují mládeži,“ doplňuje předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity Václav Vlček. Soutěž je tedy určena pro aktivní trenéry, minimálně ve věku 16 let, kteří mají na starost jednoho či více mládežnických svěřenců (do 21 let) v některém z klubů sídlících v Praze 10. Zúčastnit se mohou také dobrovolní koučové bez trenérské licence i částečně profesionální trenéři.

Svého „nejlepšího trenéra“ mohou nominovat jeho svěřenci (sami či prostřednictvím rodičů), kolegové nebo funkcionáři klubů a zastřešujících svazů. Formulář pro přihlášení najdete prostřednictvím webové adresy www.praha10. cz/trener. Každý nominovaný bude po uzávěrce vyzván k potvrzení a doplnění kontaktních informací a požádán o souhlas s jejich zpracováním. Poté zasedne porota, složená z členů Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity a sportovních osobností Desítky, a vybere vítěze.

Tentokrát se kvůli předběžné opatrnosti nebude konat ani veřejné slavnostní vyhlášení a předávání odměn oceněným. „Poukaz na nákup sportovního vybavení a symbolickou individuální dotaci pro klub na odměny trenérů předáme každému individuálně,“ popisuje Jana Komrsková a dodává, že finance původ‑ ně vyhrazené na slavnostní vyhlášení byly přesunuty právě na odměny pro vítěze. V podpoře trenérů mládeže bude městská část i nadále pokračovat – tento závazek si současné vedení radnice vložilo do svého programového prohlášení a obsažen je i ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030. „Osud ankety Sportovec roku bude do budoucna záležet na vývoji pandemie COVID-19 a příslušných vládních nařízeních,“ doplňuje Václav Vlček.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“,  leden 2021.

.

Garantem tohoto článku je Václav Vlček
tel:+420 267 093 335
email: vaclav.vlcek@praha10.cz