Ještě v pondělí před Štědrým dnem stihli zastupitelé odsouhlasit nejdůležitější dokument, podle něhož se řídí hospodaření naší městské části. Zároveň byl schválen také plán zdaňované činnosti a roční akční plán. Praha 10 se tak podruhé za sebou vyhnula rozpočtovému provizoriu, v němž se v předchozích letech obvykle musela pohybovat.

Základní parametry navrženého rozpočtu jsou podobné jako v minulém roce – očekávají se příjmy ve výši 784 mil. Kč, navrženy jsou výdaje 1128 mil. Kč a tomu odpovídá schodek 344 mil. Kč. Plán zdaňované činnosti předpokládá výnosy 432 mil. Kč a náklady 398 mil. Kč, z nichž 192 mil. Kč je určeno na opravy a udržování svěřeného majetku. Zisk 34 mil. Kč bude v příštích letech použit na financování oprav majetku a investic městské části.

„I přes aktuální krizi se nám podařilo udržet vysoký poměr investic, konkrétně se jedná o čtvrtinu všech výdajů. V příštím roce bude dokončena rekonstrukce Polikliniky Malešice. Na opravy a rekonstrukce školních budov bude vynaloženo přes 120 mil. Kč,“ upřesňuje investiční strategii radní pro rozpočet a finance Lucie Sedmihradská. Zároveň zmiňuje další výzvy, které před vedením radnice při přípravě návrhu rozpočtu letos stály: „Patří k nim zejména rozsáhlá změna metodiky vykazování osobních nákladů a tvorba rezervy na stěhování a nájem náhradních prostor pro fungování úřadu po dobu plánované rekonstrukce radnice.“

Vůbec poprvé v historii Prahy 10 je plán příjmů a výdajů doplněn i ročním akčním plánem, kterým bude městská část naplňovat svůj Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2020–2030. „Věcné priority jsou konkrétně navázané na rozpočet, což činí z dlouhodobé strategie ryze praktický a velmi transparentní dokument,“ říká starostka Renata Chmelová. Vedení městské části kladlo na otevřenost důraz i při samotné přípravě rozpočtu. Finanční výbor, který ho projednával na začátku prosince, byl prostřednictvím videokonference přístupný nejen zástupcům opozice, ale rovněž občanům. Ti se mohli ptát online prostřednictvím chatu a zároveň měli možnost podávat písemné připomínky.

„Hlásíme se k udržitelnému rozvoji nejen v oblasti životního prostředí, ale také k udržitelnému hospodaření s penězi nás všech,“ shrnula Renata Chmelová výsledek několikaměsíčních příprav rozpočtu městské části na rok 2021.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, leden 2021.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
tel:+420 777 867 009
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.