Jako první v Praze 10 dostali vakcínu proti koronaviru klienti a pracovníci domovů pro seniory. Očkování více než 130 osob probíhalo od pátku 8. do pondělí 11. ledna ve všech zařízeních, která spravuje zdejší Centrum sociál‑ ní a ošetřovatelské pomoci (CSOP).

Příspěvková organizace městské části Praha 10 provozuje tři domovy pro seniory a další služby pro tuto skupinu obyvatel. „V první vlně jsme využili vakcínu pro klienty a zaměstnance našich pobytových služeb. Těší mě, že zájem měli takřka všichni, vyloženě skepsi vůči očkování jsme prakticky nezaznamenali,“ popisuje Eva Lexová, pověřená řízením CSOP.

Vakcínu pro pražské domovy seniorů poskytuje Magistrát hl. m. Prahy. Lékař našeho CSOP si ji vyzvedl ve Fakultní nemocnici Bulovka a očkování klientů a pracovníků sociálních služeb proběhlo prakticky bezprostředně poté. „Vzhledem k tomu, že zatím nemáme dostatek vakcín pro všechny, stále pokračuje pravidelné testování, abychom riziko šíření nákazy minimalizovali. Další dodávky by měli dostat terénní pracovníci, kteří seniorům pomáhají v místě jejich bydliště,“ uvedl při zahájení očkování v naší městské části Michal Kočí, radní pro sociální oblast a zdravotnictví.

Následně začala radnice kompletovat seznamy zaměstnanců radnice a pracovníků svých příspěvkových a dalších klíčových organizací, kteří by měli vak‑ cínu dostat přednostně. „Abychom k tomu maximálně přispěli, budeme jednat s magistrátem, s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, která se nachází na našem území, případně dalšími subjekty. Jsme připraveni na spuštění státního očkovacího systému, ale po loňských zkušenostech zároveň víme, že pouze na koordinaci ze strany vlády se rozhodně spoléhat nemůžeme,“ zdůraznila starostka a senátorka Renata Chmelová

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, únor 2021.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz