V prosinci byl schválen rozpočet a plán zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021. Pro fungování našeho města je to skvělá zpráva. Rozpočtové provizorium totiž znamená vždy zbytečné zdržení a čekání.

Dobrou zprávou je i to, že čtvrtina výdajů rozpočtu je určena na investice a opravy tvoří polovinu nákladů zdaňované činnosti. Dohromady je to téměř půl miliardy z vlastních zdrojů MČ do naší budoucnosti. Další investice budou možné díky dotacím. Vím, co mi namítnete – naše školní budovy a bytové domy potřebují ještě víc. Děláme, co umíme.

Aby mohla Praha 10 investovat, musely se snížit provozní výdaje. U všech, včetně nás radních. Škrtat v jednotlivých oblastech se ale musí s rozmyslem. Dopad škrtů by měl být co nejmenší. Hodnotit rozpočet je obtížné, protože je to plán. Letos tento plán poprvé navazujeme na „Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10“ na období 2020–2030. Hospodaříme velmi odpovědně a svědomitě.

Nejsme v Emirátech. Proto musíme složitě plánovat a rozhodovat, na co peníze, které máme, využijeme. Zásada, že si nemůžeme pořídit všechno, na co si vzpomeneme, platí pro rodinu, město i stát. Zdroje MČ Praha 10 jsou omezené a hojnost posledních dvaceti let byla možná jen díky „extra dopingu“ – rozprodávání bytového fondu. Tenhle luxus skončil.

Předložila jsem nejlepší rozpočet, jaký šlo v této složité koronavirové době zpracovat, a ten byl také schválen. Každý den pracujeme na plnění volebního slibu koalice VLASTA z roku 2018: „Zdravý život, zdravá radnice, ZDRAVÉ FINANCE!“

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, únor 2021.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz