Vážení příznivci dobrého dění na Desítce, 

stále pokračuje neklidná doba covidová, ale zdá se, že již vidíme pověstné světlo na konci tunelu. Bezpečné a zdravotně nezávadné očkování se blíží. MČ Praha 10 se teď soustředí na dvě věci: na podporu očkovacích kapacit na území MČ Praha 10 a přípravu testování ve školách kvůli návratu dětí do škol. Vzdělání dětí je něco, s čím se podobně jako se zdravím nedá dlouhodobě hazardovat, a štěstí vždycky přeje připraveným.
Myslíme však i dopředu, a proto v průběhu března a dubna aktivně zjišťujeme potřeby občanů prostřednictvím dotazníku k tzv. Akčnímu plánu Strategického rozvoje. Plán vzniká pod vedením a dohledem naší starostky Renaty Chmelové (VLASTA, nestr.). Pokud máte vhodný návrh na realizaci projektu v roce 2022, podělte se o něj s vedením městské části

Příjemné čtení informačně bohatého zpravodaje Koalice VLASTA!

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?
Plnění našeho programu můžete sledovat průběžně na našich webových stránkách. 

Souhrn z první poloviny volebního období a pomyslný “výkaz práce” dvouleté činnosti Koalice VLASTA na radnici MČ Praha 10 pak čtěte v aktuálním vydání našich VLASTNÍCH NOVIN.  Aktuálně z plnění našeho volebního programu vybíráme tyto body:

  • Opravíme a pronajmeme prázdné byty: Počet opravených bytů za současného vedení postupně stoupá! V roce 2018 bylo za tehdejší koalice opraveno 86 bytů, v roce 2019 již 105 bytů a za rok 2020 už 139 bytů. Podíl na lepším zacházení s obecním bytovým fondem má i naše zastupitelka a předsedkyně Komise bytové politiky Veronika Žolčáková (VLASTA, nestr.), jejíž podporou je i další náš zastupitel Adam Šilar (VLASTA, KDU-ČSL).

  • Zprovozníme Bio Vzlet: Důstojný kulturní stánek Vzlet měl být otevřen již loni, ale právě ve chvíli, kdy se tak mělo stát, udeřil první covidový lockdown. Otevření tohoto jistě živého kulturního centra nastane podle epidemické situace. Bohatý kulturní program můžete nahlédnout v předprodeji plánovaných akcí. Za Vršovice kulturní!

  • Budeme podporovat všechny formy výstavby a rozvoj trhu s byty v Praze 10, kde to dává smysl, a nepodpoříme zástavbu na úkor zeleně bez realizace účinných kompenzací a skutečných náhrad: Před rokem Zastupitelstvo Prahy 10 schválilo Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích. Tento strategický dokument je důležitý pro rozhodování o územním rozvoji městské části Praha 10. V principu jde o rovnováhu mezi skutečnými potřebami městské části a jejích občanů na straně jedné a zájmů stavebníků na co nejhladším průběhu výstavby. Stavebníci finančně přispívají Městské části na zajištění kvalitní infrastruktury a veřejného prostoru, Městská část hájí veřejný zájem a zároveň nepřekáží oprávněnému zájmu developerů. Za koalici VLASTA se jednání účastní předseda Komise územního rozvoje Milan Maršálek (VLASTA, nestr.). Platí přitom, že nejde o nějaký bianko šek pro povolování jakýchkoli stavebních záměrů, naopak všechny jsou i nadále podrobně a transparentně zkoumány a připomínkovány a a ty špatné odmítány! 

    Klidné a požehnané Velikonoce přejí Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

    Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.