VÁŽENÍ OBYVATELÉ NAŠÍ DESÍTKY,

asi nikdo z nás si loni na jaře nemyslel, že jako stát dnes budeme ve stejné – ne‑li horší – situaci. Byli jsme plni naděje, že s trochou trpělivosti všechno přečkáme a celá koronavirová epidemie časem přejde. Tato naděje byla mylná. Při pohledu zpátky ale mohu s klidným srdcem říct, že jako městská část děláme pro zmírnění dopadů pandemie maximum možného. A co to konkrétně je?

Pomoc s očkováním. Zde aktivně spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, na jejíž očkovací centrum se mi donesla jen slova chvály. Chci aspoň takto tamnímu personálu ze srdce poděkovat a popřát jim hodně sil a pevné nervy do dalších měsíců. Až na mě s očkováním dojde řada, těším se na osob‑ ní setkání s nimi a na možnost poděkovat vinohradským lékařům, sestrám a zdravotním bratrům z očí do očí. Tedy pokud mě centrální registr náhodou nepozve na polikliniku v Malešicích. Podařilo se nám totiž spolu s jejím vedením zaregistrovat polikliniku v Plaňanské jako nové očkovací centrum, a celkově tak navýšit očkovací kapacity na Praze 10.

Respirátory pro potřebné. Kromě očkování se aktuálně musíme prát i s novými pravidly chování na veřejnosti. Bez respirátorů nemůžeme dnes do obchodů, tramvají, autobusů.

Zpočátku o ně byla velká nouze, a i dnes existuje řada lidí, kteří mají například z finančních důvodů problém pořídit si dostatek ochranných prostředků. I zde se snažíme pomáhat.

Koncem února jsme přes naši Informační kancelář vydali potřebným z řad veřejnosti téměř 10 000 respirátorů a dalších 1 000 nechali rozvézt skrze Sousedský klub (se sídlem Vršovická 39) převážně mezi osamělé seniory a matky samoživitelky. Nezbývá než opět poděkovat a vzdát hold dámám z Informační kanceláře a paní Zuzaně Vránové, provozovatelce Sousedského klubu, za jejich nasazení. Pokud se s respirátory přece jen na někoho nedostalo, upozorňuji na možnost mimořádné finanční pomoci v hodnotě až 500Kč na osobu (v případě rodiny až 2 000 Kč), kterou je možné vyjednat na Úřadu práce.

Zdravé školy. S ochranou zdraví myslíme i na naše školáky, kteří už přes rok spolu se svými rodiči bojují s domácí online výukou. Důkladně se připravujeme na návrat žáků základních a mateřských škol a na jejich testování. Učitelům a dalším školním zaměstnancům jsme doručili nezbytné ochranné prostředky od státu. Konkrétně šlo o 30 000 respirátorů, které zamířily do škol, školek a školních jídelen. Bezpečné prostředí ve školách a školkách je naší prioritou.

Ačkoliv zdravotní riziko nepominulo a naděje na brzký konec pandemie se ukázala jako mylná, neopustila mě víra v dobré lidi, dobré sousedy a dobré vztahy. To vše mi dodává sílu a energii k tomu, abychom se všichni přičinili o dobrý konec, ačkoliv to zřejmě bude později, než jsme si všichni mysleli. Než se tak stane, přeji vám všem trpělivost, pevné zdraví a jen dobré lidi ve vašem okolí.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, duben 2021.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

rezident Prahy 10 - Vinohrady, sportovec

34 let, STAN - Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, nestraník

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici věnuje zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Připravuje podklady a analýzy a zároveň je například spoluautorem mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10 https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

místopředsedkyně STAN Praha 10, finanční analytička

36 let, STAN – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika,zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.