Vážení příznivci dobrého dění na Desítce, 

úvodem tohoto pravidelného měsíčníku o práci vašich zastupitelů nám dovolte sdílet poděkování senátorky a starostky Městské části Praha 10 Renaty Chmelové (VLASTA, nestr.), které pronesla na zahájení dubnového jednání Zastupitelstva MČ Praha 10:

Jako starostka Městské části Praha 10 bych po roce, kdy je tu s námi epidemie onemocnění COVID-19, ráda vyzdvihla obětavost a úsilí všech, kdo jsou v první linii a jejichž úsilí nebo oběti ve prospěch druhých jsou často skryté….  Celý text poděkování si můžete přečíst na odkazu zde.

Příjemné čtení informačně bohatého zpravodaje Koalice VLASTA!

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

Plnění našeho programu můžete sledovat průběžně na našich webových stránkách. 

 • Souhrn první poloviny volebního období a dvouletý “výkaz práce” Koalice VLASTA na radnici MČ Praha 10 si můžete přečíst v aktuálním vydání našich VLASTNÍCH NOVIN

  Dnes z našeho volebního programu vybíráme toto:

  • místo slibů zahájíme seriózní komunikaci s hlavním městem a státními organizacemi k záměru využití opuštěných železničních kolejí: drážní promenáda podél trati ve Strašnicích a trať podél Malešického lesa: MČ Praha 10 plně podporuje realizaci Strašnicko-vršovické drážní promenády, která nahradí rušenou železniční trať přes bývalou zastávku Praha-Strašnice. Aktivně také připomínkujeme oblast zanikajícího kolejového spojení na Nákladové nádraží Žižkov podél Malešic. Zásadně nesouhlasíme s výraznými negativními zásahy do porostů Malešického lesa! Situaci nadále sledujeme a budeme informovat o dalším vývoji.

   
  • budeme dále intenzivně spolupracovat s organizacemi na Praze 10, které pracují s lidmi bez domova: Spolupracujeme s hl. m. Prahou na řešení situace lidí bez domova. Současně důsledně trváme na tom, že se o celé věci musí komunikovat s místními občany. V Malešicích takto zafungovalo přes zimní měsíce humanitární středisko. Víceúčelová rekonstrukce celého areálu Malešického statku (kultura, bydlení, sociální služby, zelená infrastruktura) má naši podporu. Vše je třeba i nadále řešit s místní komunitou. Desítka také zaměstnává prostřednictvím správní firmy několik lidí bez domova v oblasti péče o zeleň a úklidu veřejných prostranství.

   
  • podpoříme děti i dospělé s různými hendikepy v konkrétním místě, kde žijí: Na dubnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 podpořili zastupitelé a zastupitelky Koalice VLASTA činnost Dětského centra Paprsek, které ve Vršovicích nabídne pobytovou odlehčovací službu pro děti se zdravotním znevýhodněním. Děkujeme za záslužnou službu a pomoc potřebným dětem a rodinám.

   

  Svěží jaro a májové dny ve zdraví přejí Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

  Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.