Praha 10 si letos připomíná 150. výročí narození Jana Kotěry, zakladatele české architektonické moderny. Na jejím území, konkrétně v Hradešínské ulici na Vinohradech, si slavný tvůrce v roce 1909 postavil vlastní vilu s ateliérem a zanechal zde i další realizace. Na Desítce se proto na jeho počest uskuteční celá řada kulturních akcí, které připravila radnice spolu s Kotěrovým centrem architektury.

V naší městské části žila a tvořila spousta význačných umělců, ale málokdo tak zásadně ovlivnil i její podobu. Kotěrovo dílo je nedílnou součástí zdejší historie s mezinárodním přesahem. Stavby geniálního architekta tu můžeme obdivovat nejen v expozicích, ale spatříme je i při procházce místními ulicemi. Letošním projektem na ně chceme širokou veřejnost znovu upozornit a zároveň doplnit řadu zajímavostí, které se k nim vážou,“ popisuje David Kašpar, místostarosta pro školství a kulturu. Projekt „Jan Kotěra 150“ zahrnuje několika‑ měsíční program věnovaný slavnému tvůrci. Oficiálně začal 17. dubna pietou na Vinohradském hřbitově u architektovy hrobky, jejíž podobu mimochodem také sám navrhoval. Ještě na jaře vznikne výstava, jež připomene význačné stavby Jana Kotěry a jeho spolupracovníků a následovníků. Bude umístěna ve venkovním veřejném prostoru, ale i v Trmalově vile ve Strašnicích, což je další špičkové Kotěrovo dílo z roku 1903.

V souvislosti s Mezinárodním dnem muzeí, který připadá na 18. května, se v Trmalově vile uskuteční vzpomínkový večer s přednáškou, vernisáží a odhalením pamětní desky u vstupu do domu. Od léta budou probíhat architektonické toulky po stavbách spjatých s okruhem Kotěrových žáků, z nichž mnozí se vzdělávali právě ve školním ateliéru v Mistrově vinohradské vile. Závěr roku bude patřit přednáškám, besedám a komentovaným prohlídkám tematických výstav v Trmalově vile. Na stejném místě se v souvislosti s 18. prosincem, kdy se Kotěra narodil, uskuteční vzpomínkové pásmo. „Jubilejní projekt představí Kotěru nejen jako architekta, který u nás uváděl do praxe moderní tendence tehdejšího světového stavitelství, ale také jako významného teoretika a pedagoga, který vychoval neuvěřitelně silnou generaci mladých architektů v čele s Josefem Gočárem,“ říká Oldřich Janota, ředitel obecně prospěšné společnosti Kotěrovo centrum.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2021.

 

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

rezident Prahy 10 - Vinohrady, sportovec

34 let, STAN - Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, nestraník

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici věnuje zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Připravuje podklady a analýzy a zároveň je například spoluautorem mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10 https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

místopředsedkyně STAN Praha 10, finanční analytička

36 let, STAN – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika,zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.