Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

s postupným rozvolňováním epidemických opatření se také otevírá řada možností pro setkávání se s veřejností. V Koalici VLASTA klademe velký důraz na osobní setkání nejen ve volební kampani, ale také a především během volebních období.
Za naši práci pro Prahu 10 se na rozdíl od našich předchůdců nestydíme. O všech klíčových rozhodnutích komunikujeme jak na webu a sociálních sítích Prahy 10, tak v pravidelném měsíčníku městské části, který je otevřen veřejnosti, zdejším školám, neziskovým organizacím, sportovním a volnočasovým sdružením a klubům. Podnětům veřejnosti se pravidelně a více, než je obvyklé, věnují všichni naši zastupitelé.
Nyní může radnice konečně vyjít z online prostředí (kde šlo v uplynulých týdnech odpovídat v dotaznících na nejrůznější témata) přímo za občany v lokalitách! Tzv. generel veřejných prostranství, tedy odborný podklad pro rozhodování v území na pozemcích městské části, bude nyní zpracován pro oblast Skalky, na podzim následně na Sídlišti Malešice. V červnu se také se zástupci radnice bude možné potkat na Zahradním Městě. Sídliště jsou podle našeho názoru specifické lokality a zaslouží si samostatné plánování rozvoje a úprav veřejných a zelených prostranství!
Nejlepší zprávou posledních měsíců je ovšem přidělení dotace na zahájení rekonstrukce Základní školy v Olšinách na Strašnické. Bohudíky za to! Plníme náš volební program, se kterým jste nás zvolili.

Přejeme klidné čtení dobrých zpráv z naší městské části!

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

Plnění našeho programu můžete sledovat průběžně na našich webových stránkách.

Souhrn první poloviny volebního období a dvouletý “výkaz práce” Koalice VLASTA na radnici MČ Praha 10 si můžete přečíst v aktuálním vydání našich VLASTNÍCH NOVIN.

Tentokrát vybíráme:

  • Dokončíme rekonstrukce a stavbu nových školek (dokončení MŠ Bajkalská a Nad Vodovodem): MŠ Nad Vodovodem byla dokončena brzy po našem nástupu na radnici, nyní byl po dokončení projektové dokumentace vybrán zhotovitel pro mateřskou školu ve Vršovicích. Měla by pojmout až 168 dětí a zásadně tak přispět ke zlepšení služeb rodinám s dětmi.
  • Zprovozníme kino Vzlet: po “covidovém zpoždění” poprvé otevřel své dveře veřejnosti VZLET – kulturní palác Prahy 10. Konkrétně uvedením hry “Společenstvo vlastníků” v podání divadla VOSTO5 a v režii Jiřího Havelky. Přijďte si sami vychutnat tento dramatický skvost. Praha 10 se stává místem, kde se daří místní, městské, české i světové kultuře. Připomeňme, že film Vlastníci natočený podle hry získal tři České lvy. A ve Vzletu působí mj. Collegium 1704, které zahájilo letošní ročník Pražského jara.

  • Slatiny zalidněné, ne přelidněné. Zrušíme současnou předimenzovanou urbanistickou studii: V jednání je nový podnět na změnu územního plánu hl. m. Prahy, který co nejvěrněji přebírá upravenou verzi Studie Bohdalec-Slatiny/Brownfield Strašnice. Prahu 10 čeká další věcná diskuse s vlastníky pozemků a Správou železnic. Území patří mezi tzv. Pražské priority a koncepční zacházení si zaslouží a potřebuje!

  • Vyřešíme situaci s chátrajícím KD Eden v rámci rekonstrukce budovy úřadu Prahy 10: Situaci s chátrajícím kulturním domem se po provedení řady průzkumů rozhodlo vedení městské části vyřešit tou nejčestnější variantou. V nejbližších dnech bude ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlášena urbanisticko-architektonická soutěž Nový EDEN – Dům Prahy 10!

Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.