Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo závěrečný účet za rok 2020. Tím jsme složili účty za hospodaření naší městské části v roce, který byl kvůli pandemii covidu-19 naprosto výjimečný nejen pro Prahu 10, ale pro celou společnost.

Příjmy rozpočtu dosáhly celkové výše 1,023 miliardy Kč, běžné výdaje 805 mil. Kč a investice 333 mil. Kč. Schodek činil 115 mil. Kč. Hospodaření zdaňované činnosti vykázalo výnosy 398 mil. Kč, náklady 373 mil. Kč a zisk 25 mil. Kč.

Konečný schodek rozpočtu ve výši 115 mil. Kč je výsledkem odpovědného čerpání výdajů a aktivního získávání dotací a byl zcela kryt finančními prostředky z prodejů majetku minulých let. Ke zlepšení výsledného salda rozpočtu přispělo získání investiční dotace z hlavního města Prahy na spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti objektu Úřadu MČ Praha 10 v celkové výši 99,3 mil. Kč, který bude realizován (a financován) v následujících letech.

Teď to podstatné. Při zdravém hospodaření kryjí běžné příjmy provozní výdaje, a pokud vznikne přebytek, je použit na investice. A přesně tak hospodařila MČ Praha 10 v roce 2020! Běžné příjmy rozpočtu překročily běžné výdaje o 41 mil. Kč, aniž bychom využili převody z hospodářské činnosti. Odpovědně se staráme o svěřený majetek: na investice, opravy a udržování bylo vynaloženo 500 mil. Kč.

Od našeho zvolení v listopadu 2018 jsme přijali řadu velmi obtížných a nepopulárních rozhodnutí, která však umožňují poskytování kvalitních veřejných služeb pro občany i další rozvoj MČ. Neuvažujeme jen v horizontu jednoho volebního období. Neprojídáme vaši budoucnost. Usilujeme o dlouhodobě udržitelné hospodaření a fungování Prahy 10.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, červenec/srpen 2021.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz