Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo závěrečný účet za rok 2020. Tím jsme složili účty za hospodaření naší městské části v roce, který byl kvůli pandemii covidu-19 naprosto výjimečný nejen pro Prahu 10, ale pro celou společnost.

Příjmy rozpočtu dosáhly celkové výše 1,023 miliardy Kč, běžné výdaje 805 mil. Kč a investice 333 mil. Kč. Schodek činil 115 mil. Kč. Hospodaření zdaňované činnosti vykázalo výnosy 398 mil. Kč, náklady 373 mil. Kč a zisk 25 mil. Kč.

Konečný schodek rozpočtu ve výši 115 mil. Kč je výsledkem odpovědného čerpání výdajů a aktivního získávání dotací a byl zcela kryt finančními prostředky z prodejů majetku minulých let. Ke zlepšení výsledného salda rozpočtu přispělo získání investiční dotace z hlavního města Prahy na spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti objektu Úřadu MČ Praha 10 v celkové výši 99,3 mil. Kč, který bude realizován (a financován) v následujících letech.

Teď to podstatné. Při zdravém hospodaření kryjí běžné příjmy provozní výdaje, a pokud vznikne přebytek, je použit na investice. A přesně tak hospodařila MČ Praha 10 v roce 2020! Běžné příjmy rozpočtu překročily běžné výdaje o 41 mil. Kč, aniž bychom využili převody z hospodářské činnosti. Odpovědně se staráme o svěřený majetek: na investice, opravy a udržování bylo vynaloženo 500 mil. Kč.

Od našeho zvolení v listopadu 2018 jsme přijali řadu velmi obtížných a nepopulárních rozhodnutí, která však umožňují poskytování kvalitních veřejných služeb pro občany i další rozvoj MČ. Neuvažujeme jen v horizontu jednoho volebního období. Neprojídáme vaši budoucnost. Usilujeme o dlouhodobě udržitelné hospodaření a fungování Prahy 10.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, červenec/srpen 2021.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.