Po vršovickém Vzletu vypsala radnice Prahy 10 konkurz na provozovatele dalšího kulturního prostoru. Aktuálně se mohou umělecké subjekty ucházet o pronájem Strašnického divadla, které se nesporně může pochlubit slavnou historií. Při výběru nejvhodnějšího zájemce bude Desítka klást velký důraz na uměleckou kvalitu projektu.

Městská část si přeje, aby výběrové řízení zajistilo objektu smysluplné kulturní a volno‑ časové využití. „Činnost v něm provozovaná by měla mít výrazný přínos nejen pro kulturní rozvoj Strašnic, ale celé Prahy 10. Nepreferujeme žádný umělecký žánr, může se jednat o činnost divadelní, hudební, filmovou, volnočasovou nebo i kombinovanou,” shrnuje místostarosta pro školství a kulturu David Kašpar.

Praha 10 chce konkurzem dosáhnout podobně úspěšného výsledku, jako se to podařilo s pů‑ vodně prvorepublikovým kinem Vzlet. Ikonickou budovu nejprve zrekonstruovala, následně na jejího provozovatele vypsala výběrové řízení. A vyhrála společnost Ústředna, která sdružuje autorské divadlo Vosto5, tradiční vršovické Kino Pilotů a světoznámý orchestr Collegium 1704, jenž letos zahajoval Pražské jaro. „U Strašnického divadla postupujeme obdobně. Také zde budeme při výběru provozovatele hledět zejména na kvalitu nabídky. Při hodnocení bude mít proto nabízená cena pronájmu váhu pouze 30 %. Tedy stejnou jako význam dané služby pro místní obyvatele. Ze 40 % bude rozhodovat celkový kulturní přínos,” popisuje místostarosta Kašpar.

Zájemci mohou podat přihlášku do konkurzu nejpozději 30. září ve 12.00 hod. Nájemní smlouva bude s vybraným provozovatelem uzavřena od 1. července 2022 na dobu tří let s možností dalších prodloužení vždy o rok. Podrobnosti výběrového řízení jsou k dispozici na webu městské části www. praha10.cz v sekci Bydlení / Pronájem nebytových prostor.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, září 2021.

 

Garantem tohoto článku je David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.