Praha 10 má zajištěné financování rekonstrukce Základní školy V Olšinách („staré školy“), a může tak zahájit výběr dodavatele stavebních prací. Škola, která je už dvanáct let zavřená, by mohla opět přivítat žáky na začátku školního roku 2023–2024. Magistrát hl. m. Prahy na její znovuzrození přispěje investiční dotací 80 milionů korun.

Celkový rozpočet rekonstrukce významné secesní budovy dosahuje 205 milionů korun bez DPH. Nový vzhled školy, která stojí kousek od stanice metra Strašnická, bude co nejvíce respektovat původní podobu z roku 1909, neboť budova je chráněna jako kulturní nemovitá památka. „Návrh úprav vychází z původních dispozic, do zachovaných konstrukcí budeme zasahovat jen minimálně. Součástí projektu je i oprava venkovních povrchů, drobných objektů a oplocení v areálu tak, aby bylo jeho užívání bezpečné, přehledné a funkční,“ shrnuje Olga Koumarová, radní pro investice a budovy základních a mateřských škol. Záměr počítá také s úpravou volné plochy mezi školou a KD Barikádníků a vytvořením víceúčelového hřiště.

V současné době už je zpracována dokumentace pro provedení stavby a bylo vydáno stavební povolení. „Rekonstrukce staré školy je naší velkou prioritou hned ze dvou důvodů. První souvisí s demografickým vývojem v naší městské části – do škol míří silné populační ročníky a stávající kapacity jsou na hraně. ZŠ V Olšinách přitom pojme navíc 360 žáků. A důležitý je také ohled na značnou kulturní hodnotu tohoto secesního skvostu,“ říká David Kašpar, místostarosta pro kulturu a školství.

Architektura, která nás obklopuje, je nedílnou součástí naší kultury. Fasády domů, které denně míjíme, se neodvratně zapisují do našeho povědomí a stávají se součástí naší kulturní hodnotové skladby. Významné stavební skvosty si hýčkáme, pečujeme o ně, chráníme je, chlubíme se jimi. Stávají se dílem naší kulturní identity…

Městská část Praha 10 si letos připomíná 150 let od narození zakladatele moderní české architektury Jana Kotěry, který na Desítce žil a tvořil. Asi jeho nejznámější zdejší stavbou je Trmalova vila, kde sídlí Kotěrovo centrum architektury a kde se pořádají skvělé akce propagující nejen Kotěru, ale i jeho slavné žáky v čele s Josefem Gočárem a další významné architekty. Na počest tohoto významného vizionáře se na Desítce bude konat řada kulturních událostí, například venkovní výstava, architoulky po Kotěrových stavbách, přednášky či komentované prohlídky.

Kvalitní architektura je důležitá a těch, kteří se svou vilou, domem či veřejnou budovou zapsali do charakteru Prahy 10, si musíme vážit. Proto chceme v rámci letošních oslav udělit Janu Kotěrovi čestné občanství Prahy 10 in memoriam.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, září 2021.

 

Garantem tohoto článku je David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.