Ráda bych shrnula současné dění v Trojmezí, unikátním nezastavěném území zasahujícím do městských částí Praha 4, 10, 11 a 15. VLASTA, koalice občanů Prahy 10, STAN, KDU‑ČSL a Desítky pro domácí, zde trvale hájí veřejný zájem. Nepodléháme zájmům developerů ani některých „tuze chytrých“ politiků.

Od začátku minulého roku se na úrovni městských částí a hlavního města začalo mluvit o výkupu rozdrobených pozemků. Praha 10 na jednání zastupitelstva v květnu 2020 vyjádřila nesouhlas s případnou výstavbou. Snahy městských částí vyvrcholily Memorandem o společném postupu při využití území Trojmezí (schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy v červnu 2021). Naší městské části se v něm podařilo uhájit největší možnou rozlohu území patřícího Praze 10 jako nezastavitelnou.

Předmětem Memoranda je hlavně výkup pozemků. Trojmezí má zůstat nezastavěné. Na jeho detailnější budoucí podobu se bude pořizovat krajinářská studie. Praha 10 se podílí na zadání, které se tvoří především v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Dokud budu v politice, budu bojovat za Trojmezí, jaké máme rádi a kam si chodíme odpočinout od mrzutostí všedních dní.

 Převzato z měsíčníku „Praha 10“, říjen 2021.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz