Desátá městská část pořádá setkání se svými občany, kde jim představí, co pro ně chystá v příštím roce. Fórum se uskuteční ve středu 20. října od 17:30 ve zrekonstruovaných prostorech bývalého kina Vzlet. Zástupci vršovické radnice budou prezentovat projekty, které budou součástí tzv. akčního plánu na rok 2022. Ten bude zahrnovat i náměty samotných obyvatelů a městská část jím naplňuje desetiletou strategii svého udržitelného rozvoje.
Událost „Akční plán v akci“ je koncipovaná jako diskuzní fórum. Sál Vzletu bude rozdělený na pět tematicky pojatých stolů (životní prostředí; školství a investice; územní rozvoj a doprava; rozpočet městské části a volný čas, kultura, sport, sociální pomoc, informovanost), přičemž u každého budou účastníkům k dispozici odborníci z řad vedení městské části či věcně příslušných odborů úřadu.
„Průběh bude takový, že občanům představíme nejzásadnější či podle našeho názoru nejzajímavější projekty v dané oblasti. Obyvatelé se pak budou moci ptát na podrobnosti,“ nastiňuje starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová (VLASTA). „Cílem je, aby dopředu věděli, jaké aktivity pro příští rok chystáme, abychom slyšeli jejich názor a mohli případně ještě projekty drobně upravit na základě jejich konstruktivních podnětů,“ dodává starostka Chmelová.
Ta speciálně oceňuje, že občané se na tvorbě akčního plánu sami aktivně podíleli. „Vyslyšeli naši výzvu a poslali nám přes stovku námětů. Některé z nich jsme do akčního plánu přímo zařadili, v jiných případech jsme se inspirovali do budoucna nebo myšlenku našich obyvatel využili v trochu jiném kontextu,“ uvádí Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní pro rozpočet a finance. „Chceme veřejnosti i názorně ukázat, jak probíhá financování jednotlivých projektů, akční plán je totiž přímo navázaný na rozpočet,“ zdůrazňuje Lucie Sedmihradská.
Akčním plánem MČ Praha 10 naplňuje svůj strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2020-2030 (www.strategieprodesitku.cz) který schválilo Zastupitelstvo městské části v květnu 2020. V prosinci téhož roku pak schválilo svůj historicky první akční plán. Ten druhý zastupitelstvo projedná ještě letos a bude bohatší o podněty samotných občanů.
MČ Praha 10 klade na zapojení svých občanů do rozvoje Desítky a jejich informovanost systematicky velký důraz. Už samotná strategie udržitelného rozvoje vznikala za výrazného přispění jak jich, tak expertů na dané oblasti.

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.