V každé budově jsou schody. V naší ZŠ U Vršovického nádraží mají ale schody motivační. Přes prázdniny si je polepili motivačními větami zaměřenými na rozvoj osobnosti a podporu demokratických principů. Jdete tedy nejen po schodech, ale procházíte „schodištěm citátů“, pojednávajících o tom, že každý člověk má talent, jen je třeba ho objevit, nebo že cesta bez překážek většinou nikam nevede. Každý si tak může najít svůj citát a cestou po schodech o něm přemýšlet.

Aktivita naší vršovické školy vzbudila obrovský ohlas. Na Facebooku zaznamenal příspěvek tisíce „lajků“ a bezmála 1500 osob ho sdílelo. Je to důkaz, že jakmile najdete zajímavé a kreativní řešení, dokážete vzbudit zájem nejen žáků samotných, ale i okolí.

Souvisí to i s tím, jak si představujeme v naší Praze 10 školy a vzdělávání. Pozitivní motivace dětí je jednou z priorit Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 na léta 2020–2025. Rozvoj schopností dětí a podpora jejich vztahu k místu, kde žijí, je nezbytná pro jejich úspěšnou životní dráhu. A týká se to nejen dětí. Projděte se po těch schodech i Vy – určitě si svůj citát vyberete!

.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, listopad 2021.

 

Garantem tohoto článku je David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.