Malešice se dále rozvíjejí. Radnice Prahy 10 proto podporuje několik magistrátních záměrů. Na prvním místě zásadní, k obyvatelům přívětivé úpravy městského okruhu: konkrétně prodloužení tunelu, menší počet velkých křižovatek a doplnění o bezmotorové propojky.

Mezi Prahou 10 a 3 se připravuje nová Jarovská třída. Nesmí být zasažen porost Malešického lesa – a projektanti to zohlednili. Další dobrou zprávou jsou hned dva přechody přes bývalé kolejiště. U široce diskutovaného záměru napojení Počernické na síť tramvají hlídáme počet parkovacích míst, dostatek zeleně i bezpečnost provozu. Vše musí být průběžně diskutováno s místními! Zkraje roku 2022 proběhne proces posuzování vlivů na životní prostředí. K záměru Dopravního podniku se může vyjádřit každý z vás.

Magistrát chystá i celkovou obnovu Malešického statku na Malešickém náměstí. Jeho součástí je malešický zámek, památka oživovaná místními spolky. Naše městská část připravuje dílčí generel veřejných prostranství, z něhož vyjdou úpravy veřejného prostoru na sídlišti. Dějí se velké i malé změny a my všichni můžeme být jejich součástí!

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, prosinec 2021.

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 267 093 473
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.