Hlavní město Praha se na nás prostřednictvím paní radní Třeštíkové obrátilo s tím, že hledají prostory pro Divadlo Minor. Minor, jak možná víte, je mimořádně kvalitní pražské divadlo pro děti a mládež – v nedávné době spjaté s původní tvorbou bratrů Petra a Matěje Formanových nebo v devadesátých letech s dramatizací Tolkienova Hobita.

Hlavní město Praha by náš desítkový KD Barikádníků opravilo a povzneslo. Vzniklo by divadelně-kulturní centrum, změnily by se žánry, ale zkvalitnila by se nepochybně široce oblíbená kulturní nabídka. Praha 10 by se stala vyhledávanou adresou.

Řekněme si upřímně, že současná podoba budovy je neudržitelná. Ano, už by zde nebylo tolik rockových koncertů, ale objekt by byl dobře zvukově odizolován od přilehlých domů na Solidaritě. A rozpočet Prahy 10 by to nestálo ani korunu.

Nabídku hlavního města považuji za objektivně dobrou, pro nás všechny velmi výhodnou a měli bychom jí vyjít vstříc.

.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, únor 2022.

 

Garantem tohoto článku je David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.