Pamatujete si, jak se před třemi lety na Vinohradech, v ulici Na Šafránce, do rondokubistické Librovy vily zakousl bagr a chystal se ji srovnat se zemí? Nepovolenou demolici jsem nechala okamžitě zastavit – a ihned začala připravovat kroky, které by podobně barbarským činům účinně zabránily.

Jsou to už tři roky a obranyschopnost veřejné správy vůči podobným činům je nízká. Stavební úřad ani magistrátní památkáři totiž za celou dobu nedokázali majitele přimět k uvedení vily do původního stavu. Majitel zvolil zdržovací taktiku, neustále žádá o prodlužování lhůt k doplnění podkladů, mění oprávněné či kontaktní osoby a z kontrolních prohlídek technického stavu se na poslední chvíli omluví.

Předložila jsem proto novelu památkového zákona, která mnohonásobně navýší pokuty za úmyslné ničení kulturních památek – z dnešních 4 milionů až na 20 milionů. Jedině velmi citelné pokuty jsou dostatečnou výstrahou pro ty, kteří by chtěli mít podobné choutky v budoucnosti. Nejen u nás na Vinohradech. Smutné torzo vily na jedné straně a podpora příslušného výboru v Senátu na druhé straně, mezi smutkem a nadějí. Držme si palce, ať máme důvod k radosti.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, únor 2022.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.