Kulturní dům Barikádníků, zvaný též lidově Barča, byl postaven v letech 1945–1946 svépomocí obyvatel Prahy 10, jako provizorní kulturní zařízení. A funguje do dneška.

V 80. letech se zde konala řada koncertů hudebních skupin mimo okruh oficiální kultury, rodil se zde český metal, zpívala zde např. tenkrát ještě neznámá Lucie Bílá se skupinou Arakain.

Dnes patří Barča nejvíce folkové a country hudbě, ale rádi zde zahrají i bratři Ebeni nebo třeba Druhá tráva. Probíhá zde celá řada akcí a program je opravdu pestrý.

V říjnu loňského roku byl starostce Renatě Chmelové doručen dopis od radní hl. města Prahy, paní Hanky Třeštíkové. Ten byl výsledkem dosavadních jednání, která byla vedena společně za přítomnosti místostarosty pro školství a kulturu MgA. Davida Kašpara a místostarosty pro oblast majetku Ing. Petra Beneše a která se týkala možné spolupráce v oblasti kultury mezi Prahu 10 a hlavním městem.

V dopise paní radní žádala o projednání odejmutí  stavby Kulturního domu Barikádníků a přilehlých pozemků, za účelem zřízení Kulturního centra Minor. Z  pohledu hl. města Prahy by tak došlo k uspokojení stále se zvyšující poptávky Pražanů po kvalitním kulturním vyžití pro celou rodinu a dětské publikum. Podle paní radní by došlo k zachování stávající funkce kulturního domu a zůstaly by i některé programy.

Celou záležitost jsme velmi podrobně diskutovali a došli jsme k názoru,  že Kulturní dům Barikádníků je tradičním kulturním centrem Prahy 10 a že je prioritou městské části, aby byl jako takový zachován. Zároveň se nacházi na strategickém území, v blízkosti metra Strašnická, které v brzké době projde výraznou proměnou. Bude zahájena oprava secesní školy, promění se i přilehlé hřiště a v plánu je též revitalizace okolí stanice metra. Barču tedy magistrátu převést nemůžeme.

Zaslouží si ale větší podporu, než dosud.  Je třeba vyměnit okna, opravit střechu i fasádu a provést dílčí stavební úpravy. A také budeme usilovat o navýšení provozního příspěvku. Je-li Barča pro Desítku takto významná, musí poskytovat kvalitní zázemí i služby. Jedině tak se Barča může stát kultivovaným kulturním centrem pro širokou skupinu obyvatel Prahy 10.

Odpověď starostky Renaty Chmelové na dopis paní radní Třeštíkové:

Garantem tohoto článku je David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.