Péče o stromy je významnou prioritou naší správy veřejné zeleně. Desítka v průběhu celého volebního období přispívá na svých plochách do celkových výsadeb v Praze. V posledních třech letech jsme vysadili 500 nových stromů. Letos jsou naplánovány dosadby na sídlišti Solidarita a myslíme zde na následnou pětiletou péči o mladé stromky. Pokračuje oblíbená aktivita pro rodiče s malými dětmi „Stromy za narozené děti” a postupně se začíná naplňovat účel novějšího projektu radnice „Adoptuj strom“, do kterého se může zapojit každý občan.

A ještě jedna dobrá zpráva! Ke konci loňského roku jsme ve Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu projednali a vyhlásili tři nové významné stromy Prahy 10, které mohli v průběhu roku navrhnout zastupitelé i veřejnost. Celkově má Desítka již šest významných stromů a dvě významné aleje. Seznámit se s nimi můžete na webových stránkách městské části a stromy jsou doplňovány o informační cedule s ekovýchovným obsahem.

Zeleným prostranstvím tradičně prospěje na začátku dubna akce „Společně ukliďme Prahu 10“, na kterou si všechny dovoluji srdečně pozvat.

 

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, březen 2022.

 

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.