Na sklonku minulého roku projednávala městská část vyhlášení nových významných stromů Prahy 10. Jedná se o tradici založenou již v předchozím volebním období, na kterou se podařilo úspěšně navázat. Podněty na „povýšení“ některých hodnotných dřevin mohli v průběhu roku podávat zastupitelé i další občané Desítky. Z širšího počtu nominací byly nakonec schváleny tři návrhy: cedr libanonský v ulici K Červenému dvoru, jinan dvoulaločný na sídlišti Malešice a Jiráskova alej ve Strašnicích.

O jejich volbě rozhodli členové radničního Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu. Aby se s významnými stromy mohli seznámit i kolemjdoucí a další zájemci, jsou postupně doplňovány o informační cedule. „Ty mají ekovýchovný charakter. Upozorňují na důležitost stromů ve městě a současně přibližují zajímavost jednotlivých druhů dřevin či příběh konkrétního stromu,“ vysvětluje předseda výboru Milan Maršálek. Praha 10 na této osvětě spolupracovala s odborníkem, panem Alešem Rudlem, který je správcem celopražské databáze významných stromů. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.praha10.cz a www.prazskestromy.cz.

Gingko v Hostýnské

Na okraji malešického sídliště na křižovatce ulic Hostýnská a Nad Vodovodem roste na exponovaném místě výjimečný exemplář jinanu dvoulaločného (Gingko biloba). Na okolních pozemcích o velikosti asi 10 ha se dříve rozkládalo věhlasné skalničkové zahradnictví Čestmíra Böhma. Vzniklo v roce 1925 a brzy si získalo takový věhlas, že ho navštěvovala řada osobností tehdejšího společenského světa – Karel Čapek, který bydlel nedaleko na Vinohradech, Alice Masaryková, Hana Benešová, Zdeněk Štěpánek a další. Ovšem sláva malešického provozu netrvala příliš dlouho. Po znárodnění podniku došlo v roce 1959 k jeho nucenému vystěhování do Hrdlořez. O dva roky později pak skončily tisíce okrasných a vzácných dřevin a stromů pod koly buldozerů při výstavbě panelového sídliště. Zdejší jinan, nyní již titulovaný jako „významný strom Prahy 10“, zůstal jedinou připomínkou zdejšího zaniklého království skalniček, ale i mnohem širší zahradnické tradice rodu Böhmů.

 

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, březen 2022.

 

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.