Velká vlna solidarity s Ukrajinci, kteří si zachraňují životy útěkem ze své napadené a devastované vlasti, se zvedla také v naší městské části. Nezištná pomoc a podpora uprchlíkům přichází ze strany radnice, zastupitelstva, ale i různých zdejších institucí, škol, spolků i jednotlivců. Z každého projevu humanity máme nesmírnou radost a děkujeme všem místním občanům, kteří lidem zasaženým válkou ukazují laskavou tvář a otevírají jim své srdce.

Události spojené s válečným konfliktem se i u nás odvíjejí v rychlém sledu, jemuž měsíčník nemůže stačit. Přesto si připomeňme alespoň základní momenty, které se v Praze 10 odehrály. Již v úterý 22. února zavlála na radnici ukrajinská státní vlajka na podporu zemi, jejíž celistvost ohrozil ruský prezident uznáním dvou separatistických republik. 28. února zastupitelstvo naší městské části odsoudilo vojenskou agresi vůči Ukrajině, podpořilo její právo na samostatnost, nezávislost a nedotknutelnost státních hranic a vyjádřilo připravenost poskytnout pomoc ukrajinským uprchlíkům včetně zajištění ubytování.

Útočiště v Bytovém domě
Ochotu, kterou projevili všichni zastupitelé, bylo velice brzy nutné proměnit v činy. Městská část nouzově ubytovala více než stovku ukrajinských uprchlíků, pro něž našla azyl v Bytovém domě Malešice. „Ubytování pro uprchlíky jsme připravili na základě žádosti pražského primátora. Během jediného dne jsme pro ně zajistili spacáky, hygienické potřeby a další nezbytné věci. Hned vzápětí přijely babičky a maminky s dětmi, které mají přímo v objektu na každý den zajištěné snídaně, obědy i večeře,“ popisuje starostka Renata Chmelová. „Uprchlíci jsou ubytovaní v prostorech, které byly při rekonstrukci protější Polikliniky Malešice dočasně využívané jako ordinace lékařů. Jedná se o přechodnou variantu, zatím do konce března,“ doplňuje místostarosta Petr Beneš, jenž má v gesci právě byty a nebytové prostory. Přímo v objektu hned naproti jídelně sídlí komunitní a rodinné centrum Jablíčkov, které ukrajinským dětem nabídlo k využití své herny. „Jablíčkov se podílí také na shánění materiální pomoci, kterou budou zájemci potřebovat,“ dodává Petr Beneš. Uprchlíkům je v Bytovém domě k dispozici informační centrum městské části, posílené o radniční koordinátorku se znalostí ukrajinštiny a tamních reálií.

Integrace do škol
V době uzávěrky tohoto čísla přijala městská část 206 ukrajinských dětí do svých základních škol a 11 do školek. Další desítky žádostí byly v procesu vyřizování a zároveň se připravoval vznik adaptační skupiny v objektu v Jasmínové ulici. Praha 10 zřizuje celkem 13 základních škol a do začleňování se zapojily všechny. „Žádosti nám přicházejí každý den. Na jednotlivé školy se obracíme podle aktuálního pobytu potřebných, aby to děti měly co nejblíž,“ uvádí místostarosta pro školství David Kašpar. Výrazně menší zájem byl prozatím o umisťování dětí do mateřských škol. Podle místostarosty Kašpara to je ale jen dočasný stav: „Očekáváme, že nápor teprve přijde, až si maminky najdou práci. Proto už prověřujeme další možnosti nad rámec našich kapacit, jako jsou například dětské skupiny.“

S adaptací v novém školním prostředí pomáhají malým Ukrajincům i krajané z řad zaměstnanců a rodičů, kteří už v Česku žijí delší dobu. „Reagovali na výzvu ředitelů a nově příchozím primárně pomáhají překonávat jazykovou bariéru a komunikovat se školou. Někteří se zapojují i do dalších aktivit ve svém volném čase. Například příchozím předávají praktické informace o pobytu, bydlení nebo pojištění,“ upřesňuje místostarosta Kašpar. Na Odboru školství na radnici navíc působí zaměstnankyně ukrajinského původu, která je školám k dispozici pro vyřizování všech operativních záležitostí a jakékoliv konzultace.

Spontánní školáci
Žáci a zaměstnanci našich základních škol se bez otálení pustili také do bezprostřední materiální pomoci. Na podnět maminky jedné žačky ze šesté třídy zorganizovala ZŠ Švehlova sbírku potřebných věcí, jejíž výsledek předčil očekávání. Dary pro oběti války na Ukrajině zaplnily celou vstupní halu školy! V ZŠ Břečťanová se děti vžily do rolí cukrářů a prodavačů a rozlehlý školní areál proměnily v království sladkostí. Jejich „Kavárna pod pergolou“ vydělala za jediný den provozu téměř 25 tisíc korun, které byly odeslány neziskové organizaci Člověk v tísni.

Pouhé tři dny stačily na to, aby v ZŠ Nad Vodovodem sesbírali čtyři plné dodávky praktických a životně důležitých předmětů. Ohromné množství hygienických prostředků a léků, deky, spacáky a další věci každodenní potřeby putovaly přes Český červený kříž přímo do míst válečné katastrofy. Stejným způsobem se expedovaly potřeby, hračky a milé vzkazy pro radost, které shromáždili v ZŠ Jakutská. Tradiční jarmark v ZŠ Eden se zase tentokrát oděl do modrožlutých barev. Děti jako obvykle prodávaly rozličné předměty a nápady vlastní výroby, které si od nich kupovali rodiče a další návštěvníci. Letos se celá akce včetně výtěžku nesla v duchu podpory Ukrajině.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, duben 2022.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.