Kvalitu soutěže na Nový Eden podpořilo složení poroty, která odevzdané návrhy hodnotila. Členství v její odborné, tzv. nezávislé části přijala řada významných architektů z domácí tvůrčí scény, ale i ze zahraničí. Jako zástupci vyhlašovatele je doplnili vybraní členové vedení naší městské části.

Porota nakonec našla stoprocentní shodu na volbě vítězného návrhu. Podle jejího názoru respektuje polohu původního kulturního domu a jeho prostory využívá k vytvoření důmyslného konceptu. Víceúčelový sál je situován do podzemí mimo objemy městského bydlení a navenek se projevuje ve formování souvisejícího parteru.

Soutěžní návrh na druhém místě důsledně zkoumal možnosti zachování stávajícího kulturního domu. Poukázal přitom na finanční i provozní náročnost takového řešení. Záměr je podpořen velkorysým urbanismem širokého záběru a obytnou budovou.

Návrh, který se umístil jako třetí, prezentuje nadčasový přístup bez předsudků k retro výrazu padesátých let. Jeho základní kvalitou jsou varianty různých forem bydlení a porota ocenila i nečekané a funkční urbanistické uspořádání.

SOUTĚŽNÍ POROTA

MARTINA BUŘIČOVÁ
předsedkyně poroty / Česko / CARAA.CZ

GÜNTER KATHERL
Rakousko / Caramel Architekten

IVAN KROUPA
Česko / Ivan Kroupa architekti

OANA RADEŞ
Rumunsko, Nizozemsko / Shift Architecture Urbanism

ALEXANDRA GEORGESCU
Česko / KOGAA

MARTIN VALOVIČ
místopředseda poroty, místostarosta MČ Praha 10 pro územní rozvoj

MILAN MARŠÁLEK
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu MČ Praha 10

JANA KOMRSKOVÁ
místostarostka MČ Praha 10 pro životní prostředí

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, duben 2022.

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.