MILÉ SOUSEDKY, MILÍ SOUSEDÉ,

v poslední době prožíváme opravdu složité a těžko předvídatelné období. Jen co jsme se začali nadechovat po opakujících se covidových vlnách, přišla smršť v podobě války na Ukrajině a migrační vlny uprchlíků, kterým společně poskytujeme pomoc. Musíme jim pomáhat, je to naše povinnost. Musíme se ale starat i o vás, české občany Desítky. I to je naše povinnost. Mohu vás ujistit, že jsme aktivní v obou směrech. Naše humanitární aktivita je sice velmi důležitá (a troufnu si říct, že značná), nikdy ovšem nebyla a nikdy nebude na váš úkor.

Protože v tomto směru dostávám řadu dotazů, pokusím se zodpovědět ty nejčastější z nich:

Nenastane situace, že do škol a školek budou příští rok chodit ukrajinské děti, zatímco na ty české nezbude místo?
Nenastane! K zápisům pro příští školní rok nejprve chodí rodiče s dětmi s českým občanstvím. Až poté přicházejí na řadu ukrajinské maminky, které čekají na volná místa. Nebudu lhát, na mnoho zájemkyň se v současných prostorech skoro jistě nedostane. Jak tuto situaci systémově řešit, musí nastavit stát. I my přemýšlíme o variantách – na‑ příklad oslovujeme soukromý sektor s poptávkou po volných prostorech.

Proč přidělujete obecní byty uprchlíkům, zatímco Češi na ně marně čekají?
Skupina více než stovky ukrajinských maminek či babiček s dětmi je v našem Bytovém domě Malešice ubytovaná v nouzovém režimu. Tedy nikoliv v bytech, které byly připravené ke standardnímu pronájmu, ale v jednotkách, kde není nábytek, kde spí na zemi na matracích. Prostory jsme připravili narychlo na žádost pražského magistrátu a plně ženy podporujeme, aby si co nejdřív našly vlastní bydlení a práci.

Nebudete nyní rezignovat na projekty, které se netýkají humanitární pomoci?
V žádném případě! Náš desetiletý strategický plán udržitelného rozvoje, který jsme vytvořili společně s vámi, dál platí. A i nadále vás budeme informovat o tom, co se chystá. Přesně tak, jak jste na to od nás zvyklí. Malá ochutnávka: Koncem května bude Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy u metra Strašnická představovat nový územní plán metropole a v souvislosti s tím vás seznámíme se zásadními projekty, jež chystáme. V červnu vás pak budeme „lákat“, abyste se zapojili se svými podněty do krajinářské studie Trojmezí, krásné přírodní plochy v Záběhlicích.

Setkávání s vámi – pravidelné, časté, tváří v tvář, kdy nám můžete na rovinu a z plných plic říct, co si o práci radnice myslíte – považuji za přirozenou součást práce nás, vašich volených zástupců. Chceme vás informovat o tom, co se na Desítce děje. Chceme, abyste se mohli zapojit, chceme si vyslechnout vaše názory a podněty.

Žádná krize, byť sebevětší, nemůže zastavit rozvoj naší městské části a nemůže vám vzít právo se na něm podílet!

Vaše starostka Renata Chmelová

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2022.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.