MILÉ SOUSEDKY, MILÍ SOUSEDÉ,

v poslední době prožíváme opravdu složité a těžko předvídatelné období. Jen co jsme se začali nadechovat po opakujících se covidových vlnách, přišla smršť v podobě války na Ukrajině a migrační vlny uprchlíků, kterým společně poskytujeme pomoc. Musíme jim pomáhat, je to naše povinnost. Musíme se ale starat i o vás, české občany Desítky. I to je naše povinnost. Mohu vás ujistit, že jsme aktivní v obou směrech. Naše humanitární aktivita je sice velmi důležitá (a troufnu si říct, že značná), nikdy ovšem nebyla a nikdy nebude na váš úkor.

Protože v tomto směru dostávám řadu dotazů, pokusím se zodpovědět ty nejčastější z nich:

Nenastane situace, že do škol a školek budou příští rok chodit ukrajinské děti, zatímco na ty české nezbude místo?
Nenastane! K zápisům pro příští školní rok nejprve chodí rodiče s dětmi s českým občanstvím. Až poté přicházejí na řadu ukrajinské maminky, které čekají na volná místa. Nebudu lhát, na mnoho zájemkyň se v současných prostorech skoro jistě nedostane. Jak tuto situaci systémově řešit, musí nastavit stát. I my přemýšlíme o variantách – na‑ příklad oslovujeme soukromý sektor s poptávkou po volných prostorech.

Proč přidělujete obecní byty uprchlíkům, zatímco Češi na ně marně čekají?
Skupina více než stovky ukrajinských maminek či babiček s dětmi je v našem Bytovém domě Malešice ubytovaná v nouzovém režimu. Tedy nikoliv v bytech, které byly připravené ke standardnímu pronájmu, ale v jednotkách, kde není nábytek, kde spí na zemi na matracích. Prostory jsme připravili narychlo na žádost pražského magistrátu a plně ženy podporujeme, aby si co nejdřív našly vlastní bydlení a práci.

Nebudete nyní rezignovat na projekty, které se netýkají humanitární pomoci?
V žádném případě! Náš desetiletý strategický plán udržitelného rozvoje, který jsme vytvořili společně s vámi, dál platí. A i nadále vás budeme informovat o tom, co se chystá. Přesně tak, jak jste na to od nás zvyklí. Malá ochutnávka: Koncem května bude Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy u metra Strašnická představovat nový územní plán metropole a v souvislosti s tím vás seznámíme se zásadními projekty, jež chystáme. V červnu vás pak budeme „lákat“, abyste se zapojili se svými podněty do krajinářské studie Trojmezí, krásné přírodní plochy v Záběhlicích.

Setkávání s vámi – pravidelné, časté, tváří v tvář, kdy nám můžete na rovinu a z plných plic říct, co si o práci radnice myslíte – považuji za přirozenou součást práce nás, vašich volených zástupců. Chceme vás informovat o tom, co se na Desítce děje. Chceme, abyste se mohli zapojit, chceme si vyslechnout vaše názory a podněty.

Žádná krize, byť sebevětší, nemůže zastavit rozvoj naší městské části a nemůže vám vzít právo se na něm podílet!

Vaše starostka Renata Chmelová

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2022.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz